Tags :មជ្ឈមណ្ឌលភាសា

បណ្ណាសារ

ថ្នាក់ភាសាបារាំង | ថ្នាក់បំប៉ន

តោះចុះឈ្មោះចូលរៀថ្នាក់បំប៉ននៃវិទ្យាស្ថានបារាំង! ការសិក្សាដែលមានរយៈពេល ១ម៉ោង របស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្តង ទៅតាមកម្រិតនីមួយៗ (១០ម៉ោង ក្នុងមួយវគ្គ) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងផ្នែកភាសានិងភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងភាសាបារាំង៖ ធ្វើការសិក្សាលើការបញ្ចេញសំឡេងរបស់លោកអ្នកជាមួយថ្នាក់បំប៉នសូរស័ព្ទឬអនុវត្តភាពស្ទាត់ជំនាញផ្ទាល់មាត់របស់លោកអ្នកតាមរយៈថ្នាក់បំប៉នការសន្ទនា! ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្នាក់សិក្សា៖ រយៈពេល៖ ១០ម៉ោង ក្នុងមួយវគ្គ កម្រិតដែលអាចសិក្សាបាន៖ ថ្នាក់បំប៉នសូស័ព្ទ៖ កម្រិតA1/A2 និង B1/B2 ស្តង់ដាសម្រាប់វាស់ស្ទង់កម្រិតភាសារបស់អឺរ៉ុប (CEFR) ថ្នាក់បំប៉នការសន្ទនា៖ កម្រិត A2/B1 និង B1/B2 ស្តង់ដាសម្រាប់វាស់ស្ទង់កម្រិតភាសារបស់អឺរ៉ុប (CEFR) តម្លៃ : ២៩ ដុល្លា ថ្នាក់បំប៉នសូរស័ព្ទ៖ សកម្មភាពសិក្សានេះមានគោលបំណងជួយសិស្សនិស្សិត ឱ្យស្គាល់និងញែកដាច់ពីការបញ្ចេញសំឡេង ក៏ដូចជាធ្វើឱ្យការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ អ្នកចូលរួមនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យធ្វើការលើចង្វាក់ ការនិយាយនិងការសង្កត់សំឡេងនៃពាក្យដើម្បីទទួលបានការបញ្ចេញសំឡេងធម្មជាតិ ពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយទៀត។សាស្ត្រាចារ្យនឹងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យយើងចេះបញ្ចេញសំលេង ការអនុវត្តការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃ ព្រមទាំងល្បែងកម្សន្តជាច្រើនទៀត ជាលំហាត់ ដើម្បីឱ្យសិស្សនិស្សិតសិក្សាប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។ ថ្នាក់បំប៉នការសន្ទនា សកម្មភាពសិក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវបើកចំហរធំទូលាយមួយដែលពួកគេអាចបញ្ចេញមតិដោយសេរីដើម្បីអនុវត្តនូវជំនាញសន្ទនាផ្ទាល់មាត់របស់ពួកគេ។ សាស្ត្រាចារ្យនឹងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានអន្តរកម្មនៅក្នុងក្រុមនិងកិច្ចសហការរវាងអ្នកចូលរួមទាំងអស់។ សម្រាប់កម្រិត A1 / A2 អន្តរកម្មនឹងផ្តោតលើការងារសិក្សាជាក់ស្តែងព្រមទាំងធ្វើការលើការផ្លាស់ប្តូររវាងអ្នកចូលរួម។ សម្រាប់កម្រិត B1 / B2 សិស្សនិស្សិតនឹងត្រូវផ្តល់មតិយោបល់លើប្រធានបទឬស្ថានភាពណាមួយហើយយកមកនិយាយជជែកវែកញែកពីចំណុចរបស់ពួកគេយល់ឃើញ។ តើត្រូវចុះឈ្មោះយ៉ាងដូចម្តេច? អទិភាព សម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះបានមុនគេ!  _______________________________________________________ […]Read More

បណ្ណាសារ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា |រកនូវលំហនិស្សិត របស់លោកអ្នកលើអ៊ីនធឺណិត!

មជ្ឈមណ្ឌលភាសាកំពុងតែធ្វើទំនើបកម្មរបស់ខ្លួន! ប្រសិនបើលោកអ្នកជានិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានបារាំង លោកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សារបស់លោកអ្នកតាមរយៈ អ៊ិចត្រាណែត (extranet) ទោះបីជាលោកអ្នកនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយ ដែលព័ត៌មានទាំងនោះរួមមាន៖ កាលបរិច្ឆេទ ពិន្ទុ បន្ទប់សិក្សា និងសូម្បីតែការចុះឈ្មោះ! ងាយស្រួលបំផុត ដើម្បីចូលប្រើវា។ ដោយជាដំបូង លោកអ្នកចាំបាច់: ត្រូវតែជាសិស្សនៃវិទ្យាស្ថានបារាំងនៃកម្ពុជា ត្រូវមានអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ cambodge.extranet-aec.com ; ត្រូវបំពេញអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលលោកអ្នកបានសរសេរនៅពេលលោកអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយកន្លែងចុះឈ្មោះ។ ចុចលើ “ទទួលយកពាក្យសម្ងាត់” បញ្ជាក់ពីការបង្កើតគណនីរបស់លោកអ្នកតាមអ៊ីម៉ែល ក្រោយពីបានទទួលសារបញ្ចក់នៅក្នុងប្រអប់សំបុត្រអ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នក តាមរយៈការភ្ជាប់បន្ត។ លោកអ្នកបានធ្វើតាមគ្រប់ជំហានទាំងអស់ហើយ តែលោកអ្នកនៅតែមិនបានទទួលពាក្យសម្ងាត់របស់លោកអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នកមែនទេ? លោកអ្នកចង់ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ តែលោកអ្នកគ្មានអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល? សូមធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលភាសាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រពីម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ ៧យប់ និងថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់ តាមរយៈលេខ ០១២ ៣៦៧ ៣៣៥/៣៣៧ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល [email protected]Read More

បណ្ណាសារ

ចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាភាសាបារាំងថ្មី!

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងបន្ទាប់ត្រូវបានបើកទទួលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា។ ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២២ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១! កន្លែងចុះឈ្មោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា បើកទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់តែសិស្សថ្មីប៉ុណ្ណោះ។ សិស្សចាស់តម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះតាមអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ិចស្ត្រាណែតរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា។ ការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ ក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ សម្រាប់សិស្សថ្មីដែលមិនមានចង់មកចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា។ ចុះឈ្មោះដោយរបៀបណា? ការទូទាត់បងប្រាក់ពីចម្ងាយ? ចុចទីនេះ ធ្វើតេស្តចូលរៀន តើលោកអ្នកធ្លាប់សិក្សាភាសាបារាំងពីមុនមកមែន ឬទេ? ធ្វើតេស្តចូលរៀន ! ថ្នាក់សិក្សារបស់យើង ! ត្រៀមរួចហើយឬនៅ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ?ស្វែងយល់ថ្នាក់ភាសាបារាំងរបស់យើង ! ភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ិចស្ត្រាណែត តើគ្រប់ការចុះឈ្មោះទាំងអស់ ធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិចស្ត្រាណែត។កក់ថ្នាក់សិក្សារបស់លោកអ្នកតាមអនឡាញ ជាមួយគណនីយរសប់អ្នក ! ការផ្តល់ជូនជាពិសេស លោកអ្នកជាអតីតសិស្សហើយចង់នាំមិត្តម្នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនភាសាបារាំងមែនទេ? ងាយស្រួលណាស់៖ នៅពេលដែលលោកអ្នកបាន បានបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន អ្នកនឹងទទួលបានវិក័យប័ត្រដែលមានលេខកូដសម្គាល់។ ឲ្យលេខកូដនោះទៅកាន់ដល់មិត្តរបស់លោកដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតំលៃ ១០% នៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលរៀន ហើយលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដូចគ្នាសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងលើកក្រោយ! !! សម្គាល់ !! ការបង់ប្រាក់សម្រាប់វគ្គនេះត្រូវធ្វើមុនថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា វេលាម៉ោង ៦ ល្ងាច បើមិនដូច្នេះទេការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសម្រាប់វគ្គសិក្សាសិសិររដូវនេះ […]Read More

បណ្ណាសារ

បើកទទួលចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រឡង DELF/DALF

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកាលបរិច្ឆេទប្រឡង >> ចុចទីនេះ <<ព័ត៌មានស្តីពីកាលវិភាគប្រឡង សម្រាប់ខែកញ្ញា ២០២១ >> ចុចទីនេះ <<សូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅតាមរយៈ៖ https://cambodge.extranet-aec.com   ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ វគ្គប្រឡងសញ្ញាបត្រ DELF/DALF Tout Public និង Junior បើកទទួលពាក្យហើយ !សូមផ្តល់សុពលភាពឱ្យកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នកនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រពីប្រទេសបារាំងដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ៖ សម្រាប់ការសិក្សា ការងារ ឬសម្រាប់ការទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រើភាសាបារាំងណាមួយ ជាមួយសញ្ញាបត្រកម្រិត B2។ វិទ្យាស្ថានបារាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងតែមួយគត់ដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។   សញ្ញាបត្រ DELF/DALF ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៧៤ លើ ៥ ទ្វីប។ ប្រភេទនៃសញ្ញាបត្រ DELF/DALF ទាំងអស់ (សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទូទៅ សម្រាប់វ័យជំទង់ សម្រាប់សិស្ស សម្រាប់កុមារនិង សម្រាប់ជំនាញ) មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត។ សញ្ញាបត្រនីមួយៗវាយតម្លៃកម្រិតចំណេះដឹងរបស់លោកអ្នកក្នុងជំនាញទាំងបួនគឺ៖ ការស្តាប់ និងការសរសេរ ការសន្ទនានិងការឆ្លើយសំនួរលើអំនាន។   ការចុះឈ្មោះបើកទទួលសម្រាប់៖– DELF Junior– DELF/DALF Tout Public   ការទទួលចុះឈ្មោះបើកពីថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ការប្រឡងចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី […]Read More

បណ្ណាសារ

បើកទទួលចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រឡង DELF

ចុះឈ្មោះប្រឡងពីថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ សម័យប្រឡងថ្ងៃ ៦, ៧ (B1) និង ១៣ និង ១៤ (B2) ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២១ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរសព្ទលេខ ០១២ ៣៦៧ ៣៣៥ / ០១២ ៣៦៧ ៣៣៧ ឬ សូមអញ្ជើញមកកន្លែងចុះឈ្មោះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា។ ម៉ោងធ្វើការលេខាធិការដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលភាសា: ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៧យប់ (បើករហូត) ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ វគ្គប្រឡងសញ្ញាបត្រ DELF (B1/B2) បើកទទួលពាក្យហើយ ! ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ វគ្គប្រឡងសញ្ញាបត្រ DELF B1/B2 បើកទទួលពាក្យហើយ !សូមផ្តល់សុពលភាពឱ្យកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នកនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រពីប្រទេសបារាំងដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ៖ សម្រាប់ការសិក្សា ការងារ ឬសម្រាប់ការទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រើភាសាបារាំងណាមួយ ជាមួយសញ្ញាបត្រកម្រិត B2។ វិទ្យាស្ថានបារាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងតែមួយគត់ដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សញ្ញាបត្រ DELF/DALF ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន […]Read More

បណ្ណាសារ

បើកទទួលចុះឈ្មោះប្រឡង DELF (មិថុនា)

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកាលបរិច្ឆេទប្រឡង  >> ចុចទីនេះ << ព័ត៌មានស្តីពីកាលវិភាគប្រឡង DELF B1/B2 សម្រាប់ខែមិថុនា ២០២២ >> ចុចទីនេះ << សូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅតាមរយៈ៖ https://institutfrancais-cambodge.com/examens-et-certifications/ ឬទាញយក បែបបទចុះឈ្មោះ។ ការចុះឈ្មោះប្រឡង DELF B1/B2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ បានបើកទទួលពាក្យហើយ! សូមផ្តល់សុពលភាពឱ្យកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នកនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រពីប្រទេសបារាំងដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ៖ សម្រាប់ការសិក្សា ការងារ ឬសម្រាប់ការទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រើភាសាបារាំងណាមួយ ជាមួយសញ្ញាបត្រកម្រិត B2។ វិទ្យាស្ថានបារាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងតែមួយគត់ដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សញ្ញាបត្រ DELF/DALF ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៧៤ លើ ៥ ទ្វីប។ ប្រភេទនៃសញ្ញាបត្រ DELF/DALF ទាំងអស់ (សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទូទៅ សម្រាប់វ័យជំទង់ សម្រាប់សិស្ស សម្រាប់កុមារនិង សម្រាប់ជំនាញ) មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត។ សញ្ញាបត្រនីមួយៗវាយតម្លៃកម្រិតចំណេះដឹងរបស់លោកអ្នកក្នុងជំនាញទាំងបួនគឺ៖ ការស្តាប់ និងការសរសេរ ការសន្ទនានិងការឆ្លើយសំនួរលើអំនាន។ >> ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានទូទៅលើខិត្តប័ណ្ណនៃសញ្ញាបត្រ DELF/DALF << បើកទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែឧសភា […]Read More

បណ្ណាសារ

ចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាភាសាបារាំងថ្មី (រដូវក្តៅ ២០២២) !

ចុះឈ្មោះសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងបន្ទាប់ត្រូវបានបើកទទួលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។ ចូលរៀនថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ២០២២! កន្លែងចុះឈ្មោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា បើកទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់តែសិស្សថ្មីប៉ុណ្ណោះ។ សិស្សចាស់តម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះ តាមអនឡាញតាមគណនីយនិស្សិត។ ការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ ក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ សម្រាប់សិស្សថ្មីដែលមិនចង់មកចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា។ តើហេតុអ្វីបានជាត្រូវរៀននៅវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា? – រៀនជាមួយសាស្ត្រាចារ្យដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសល្យពាក់ព័ន្ធនឹង បច្ចេកទេសបង្រៀនថ្មីៗ។– ចំនួនសិស្សសិក្សាក្នុងមួយថ្នាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិភាក្សា ព្រមទាំងដើម្បីការពារនិងរឹតបន្តឹងសុវត្ថិភាព។– រៀនក្នុងថ្នាក់រស់រវើក ជជែកពិភាក្សានិងដូចរៀនក្នុងថ្នាក់នៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹង។ – រៀនជាមួយសៀវភៅច្បាប់ដើម ស្របតាមតម្រូវការសិស្សនិស្សិតនិងសំបូរបែបជាមួយវេបសាយសិក្សានិងជាមួយកិច្ចការបន្ថែមផ្សេងៗទៀតដែលរៀបចំដោយសាស្ត្រាចារ្យ។– រៀនហើយអាចប្រើប្រាស់សេវាដោយសេរីរបស់បណ្ណាល័យ។– រៀនត្រៀមប្រលងយកសញ្ញាបត្រ DELF ដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់នៅមណ្ឌលប្រលងតែមួយគត់នៅកម្ពុជា។– រៀនជាមួយជីវិតវប្បធម៌សំបូរបែបតាមរយៈការទស្សនាពិពណ៌ជាមួយអ្នកមគ្គុទេសក៍ និងមើលកុនជាដើម) ការផ្តល់ជូនជាពិសេស លោកអ្នកជាអតីតសិស្សហើយចង់នាំមិត្តម្នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនភាសាបារាំងមែនទេ? ងាយស្រួលណាស់៖ នៅពេលដែលលោកអ្នកបាន បានបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន អ្នកនឹងទទួលបានវិក័យប័ត្រដែលមានលេខកូដសម្គាល់។ ឲ្យលេខកូដនោះទៅកាន់ដល់មិត្តរបស់លោកដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតំលៃ ១០% នៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលរៀន ហើយលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដូចគ្នាសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងលើកក្រោយ! ចុះឈ្មោះដោយរបៀបណា? ការទូទាត់បងប្រាក់ពីចម្ងាយ? ចុចទីនេះ ធ្វើតេស្តចូលរៀន តើលោកអ្នកធ្លាប់សិក្សាភាសាបារាំងពីមុនមកមែន ឬទេ? […]Read More

បណ្ណាសារ

ចុះឈ្មោះចូលរៀន វគ្គសិក្សាថ្មី (ខែតុលា) ២០២២ !

ចុះឈ្មោះសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងបន្ទាប់ត្រូវបានបើកទទួលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។ ចូលរៀនថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ២០២២! កន្លែងចុះឈ្មោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា បើកទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់តែសិស្សថ្មីប៉ុណ្ណោះ។ សិស្សចាស់តម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះ តាមអនឡាញតាមគណនីយនិស្សិត។ ការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ ក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ សម្រាប់សិស្សថ្មីដែលមិនចង់មកចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា។ ថ្នាក់សិក្សាភាសាបារាំង ប៊ីម៉ូដាល់ មិនអាចចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានបារាំងបានត្រូវទេ? គ្មាន​បញ្ហា ! យើងកំពុងរៀបចំវគ្គសិក្សា ប៊ីម៉ូដាល់ (bimodal) ជាលើកដំបូង។ មិនថាមកពីកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក ឬពីផ្ទះទេ សូមតាមដានវគ្គសិក្សារបស់គ្រូផ្ទាល់ ពីចម្ងាយ និងដោយសន្និសីទវីដេអូ តាមរយៈទម្រង់ថ្នាក់សិក្សា ប៊ីម៉ូដាល់ ។ អ្វីទៅជាថ្នាក់សិក្សាប៊ីម៉ូដាល់ ? នេះជាថ្នាក់ដែលគ្រូបង្រៀនក្នុងពេលដំណាលគ្នា ទល់មុខ និងពីចម្ងាយ! សិស្សមួយចំនួនមានវត្តមាននៅក្នុងថ្នាក់ ហើយសិស្សខ្លះទៀតមានវត្តមានពីចម្ងាយតាមរយៈវីដេអូសន្និសីទ។ សម្រាប់វគ្គនេះ យើងផ្តល់ជូនជម្រើសថ្នាក់សិក្សាពីរ ម៉ោងសម្រាប់ កម្រិត B1.1 តែប៉ុណ្ណោះ៖ ចាប់ពីម៉ោង 11:30 ព្រឹក ដល់ 12:30 រសៀល […]Read More

បណ្ណាសារ

បើកទទួលចុះឈ្មោះប្រឡង DELF (B1/B2) និង TCF

សញ្ញាបត្រ DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) និង DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) គឺជាសញ្ញាប័ត្រផ្លូវការតែមួយគត់ជាភាសាបារាំងជាភាសាបរទេសដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំជាតិបារាំង។Read More

បណ្ណាសារ

ចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាភាសាបារាំងថ្មី (សិសិររដូវ ២០២២) !

ចុះឈ្មោះសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងបន្ទាប់ត្រូវបានបើកទទួលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣។ ចូលរៀនថ្ងៃទី ១០ ខែកមរា ២០២៣! បញ្ជីរថ្នាក់សិក្សា ធ្វើតេស្តចូលរៀន បង្កើត / ភ្ជាប់ទៅកាន់គណនីយនិស្សិត វិទ្យាស្ថានផ្តល់វគ្គសិក្សាសម្រាប់គ្រប់កម្រិត និងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ ! តើលោកអ្នកជានិស្សិត ហើយចង់រៀនភាសាបារាំងបន្ថែមលើការសិក្សារបស់អ្នកមែនទេ? តើអ្នកជាឪពុកម្តាយចង់ចុះឈ្មោះកូនរបស់អ្នកក្នុងវគ្គសិក្សាភាសាបារាំងដែលសមស្របតាមអាយុដែរឬទេ? តើអ្នកជាអ្នកធ្វើការ ហើយត្រូវការកាលវិភាគដែលអាចបត់បែនបានទេ? វិទ្យាស្ថានមានថ្នាក់សិក្សាជាច្រើនសម្រាប់លោកអ្នក ! ទម្រង់នៃការសិក្សា > ការសិក្សាក្នុងថ្នាក់៖ ១៣០$ សម្រាប់ថ្នាក់សិក្សា ៤៦ ម៉ោង / ១១០$ សម្រាប់ថ្នាក់សិក្សា ៣០ ម៉ោង> ការសិក្សាតាមអនឡាញ៖  ១៩០$ លក្ខណៈចំរុះចូលគ្នា សម្រាប់ការសិក្សាជាក្រុម / ចាប់ពី ២៩០$ អនឡាញ សម្រាប់ថ្នាក់ពិសេស តើហេតុអ្វីបានជាត្រូវរៀននៅវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា? – រៀនជាមួយសាស្ត្រាចារ្យដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសល្យពាក់ព័ន្ធនឹង បច្ចេកទេសបង្រៀនថ្មីៗ។– ចំនួនសិស្សសិក្សាក្នុងមួយថ្នាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយ […]Read More