ការចុះឈ្មោះសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងបន្ទាប់ត្រូវបានបើកទទួលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា។ ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២២ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១!

កន្លែងចុះឈ្មោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា បើកទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់តែសិស្សថ្មីប៉ុណ្ណោះ។ សិស្សចាស់តម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះតាមអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ិចស្ត្រាណែតរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា

ការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ ក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ សម្រាប់សិស្សថ្មីដែលមិនមានចង់មកចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា។

តើលោកអ្នកធ្លាប់សិក្សាភាសាបារាំងពីមុនមកមែន ឬទេ? ធ្វើតេស្តចូលរៀន !

ត្រៀមរួចហើយឬនៅ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ?
ស្វែងយល់ថ្នាក់ភាសាបារាំងរបស់យើង !

តើគ្រប់ការចុះឈ្មោះទាំងអស់ ធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិចស្ត្រាណែត។
កក់ថ្នាក់សិក្សារបស់លោកអ្នកតាមអនឡាញ ជាមួយគណនីយរសប់អ្នក !

ការផ្តល់ជូនជាពិសេស

លោកអ្នកជាអតីតសិស្សហើយចង់នាំមិត្តម្នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនភាសាបារាំងមែនទេ? ងាយស្រួលណាស់៖ នៅពេលដែលលោកអ្នកបាន បានបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន អ្នកនឹងទទួលបានវិក័យប័ត្រដែលមានលេខកូដសម្គាល់។ ឲ្យលេខកូដនោះទៅកាន់ដល់មិត្តរបស់លោកដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតំលៃ ១០% នៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចូលរៀន ហើយលោកអ្នកក៏នឹងទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដូចគ្នាសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងលើកក្រោយ!

!! សម្គាល់ !!

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់វគ្គនេះត្រូវធ្វើមុនថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា វេលាម៉ោង ៦ ល្ងាច បើមិនដូច្នេះទេការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសម្រាប់វគ្គសិក្សាសិសិររដូវនេះ នឹងមិនមានសុពលភាពទេ។ លោកអ្នកមានជម្រើសទូទាត់ជាច្រើន៖
•តាមរយៈសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅបញ្ជរធនាគារ BRED តាមជម្រើសរបស់អ្នក
•តាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទដៃរបស់ធនាគារ​ ABA
•តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ABA
•ដោយកាតឥណទាននៅកន្លែងចុះឈ្មោះរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង ឬតាមរយៈ ABA PAY

ម៉ោងធ្វើការពិសេស (ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះ)៖

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រៈ ៨:៣០ ព្រឹក – ១១:០០ ថ្ងៃ | ១ រសៀល – ៦ ល្ងាច

ទូរស័ព្ទ > ០១២ ៣៦៧ ៣៣៥ / ៣៣៧

អ៊ីម៉ែល > [email protected]
Facebook > www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge

Related post