ថ្នាក់ភាសាបារាំង | ស្វែងយល់ពី Apolearn !

វគ្គសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបើកដំណើរការតាមអ៊ីនធឺណែតសម្រាប់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ ២០២០ ។ វគ្គសិក្សានេះផ្តោតវិធីសាស្រ្តដូចគ្នានឹងវគ្គសិក្សាដែលលោកអ្នកធ្លាប់សិក្សាក្នុងថ្នាក់ ហើយតាមរបៀបដូចដើមជាមួយចំនួនម៉ោង ចង្វាក់សិក្សា ព្រមទាំងគុណភាពនៃការបង្រៀនដូចគ្នា

វគ្គសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបើកដំណើរការតាមអ៊ីនធឺណែតសម្រាប់និទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២០ ។ វគ្គសិក្សានេះផ្តោតវិធីសាស្រ្តដូចគ្នានឹងវគ្គសិក្សាដែលលោកអ្នកធ្លាប់សិក្សាក្នុងថ្នាក់ ហើយតាមរបៀបដូចដើមជាមួយចំនួនម៉ោង ចង្វាក់សិក្សា ព្រមទាំងគុណភាពនៃការបង្រៀនដូចគ្នា

វាជាទំរង់សិក្សាថ្មីប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៅតែដដែល៖ លោកអ្នកនឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់លោក រួមមានស្តាប់ អាន និយាយរួមនិងសរសេរ។ លោកអ្នកនឹងសិក្សាលើ វាក្យសព្ទ លំហាត់វេយ្យាករណ៍ កិច្ចការផ្ទះ … និងមានសកម្មភាពអន្តរកម្មជាច្រើនទៀតជាមួយគ្រូរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងយល់ពី Apolearn ដែលជាវេទិកាសិក្សាឌីជីថលសម្រាប់វគ្គសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបារាំង! តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? មើលវីដេអូបង្រៀនរបស់យើង!

របៀបចុះឈ្មោះក្នុង Apolearn
ម៉ូឌុលមេរៀន
ការភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom
ការប្រើប្រាស់ Apolearn លើទូរស័ព្ទដៃ
លំហាត់សរសេរ

Related post