ការចុះឈ្មោះថ្នាក់រៀនលឿនបើកទទួលពាក្យហើយ។ ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា !

តើលោកអ្នកមិនទាន់ចេះសោះ ហើយចង់រៀនភាសាបារាំងមែនទេ? វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងពេញម៉ោងរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់លោកអ្នក! អ្នកនឹងសិក្សា ២ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ផ្តល់ឱកាសដល់លោកអ្នកដែលខកខានមិនបានចុះឈ្មោះវគ្គមុន។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះតាមរយ “ថ្នាក់រៀនលឿន “៖ https://bit.ly/3SNJNMG
ទាញយកបែបបទចុះឈ្មោះ រួចផ្ញើមកកាន់៖ [email protected] !

ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សារបស់អ្នកក្នុងចំណោមជម្រើសដែលបានផ្តល់ជូន (ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ២ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ)៖
  • ម៉ោង ៩:៣០ព្រីក ដល់ ១១:៣០ព្រឹក (រៀនក្នុងថ្នាក់)
  • ម៉ោង ២រសៀល ដល់ម៉ោង ៤រសៀល (រៀនក្នុងថ្នាក់)
  • ម៉ោង ៦ល្ងាច ដល់ ៨យប់ (រៀនអនឡាញ
ព័ត៌មានលើការសិក្សា៖ 
  • រយៈពេល៖ ៤៦ម៉ោងក្នុង១វគ្គ
  • កម្រិត៖ A1.1 (អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ)
  • តម្លៃ៖ ១៣០ដុល្លារ
  • សៀវភៅ៖ Bonjour et bienvenue A1.1
ម៉ោងធ្វើការកន្លែងចុះឈ្មោះ៖ 

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៧យប់
ថ្ងៃសៅរ៍ ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់

សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទំនាក់ទំនង មកកាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ ! 

ទូរសព្ទលេខ > 012 367 335 / 337 ឬ 015 463 425
អ៊ីមែល[email protected]
Facebook > www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge

Related post