សប្តាហ៍នៃភាសាបារាំង និងទិវាហ្វ្រង់កូហ្វូនី !

>> LIRE EN FRANÇAIS << 

[ជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍ ខែនៃទិវាហ្វ្រង់កូហ្វូននី]

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា អបអរសប្តាហ៍នៃភាសាបារាំង និងទិវាហ្រ្វង់កូហ្វូនី !

រៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅជុំវិញថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ដែលជាទិវាភាសាបារាំងអន្តរជាតិ ដោយក្រសួងអប់រំជាតិបារាំង សប្តាហ៍នេះប្រារព្ធកម្មវីធីជុំវិញភាសាបារាំងតាមរយៈសកម្មភាពជាច្រើនដែលបានរៀបចំនៅទូទាំងប្រទេសបារាំង និងក្រៅប្រទេស។ សូមអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយយើងនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សាលើគំនិត មហោស្រព វដ្តនៃភាពយន្តនិយាយភាសាបារាំង រឿង និងចម្រៀង… និងកម្មវិធីច្រើនទៀត!
 
កម្មវិធី៖
🔵 ថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែមីនា
  • ពេញមួយថ្ងៃ – ហ្គេមគេចរំដោះខ្លួននៅបណ្ណាល័យពហុឯកសារ (សម្រាប់សិស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ)
🔵 ថ្ងៃពុធទី ២២ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៣ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃសុក្រទី ២៤ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៥ ខែមីនា
* ការសម្តែងពីរបន្ថែមទៀតនៃរឿង “ដារ៉ូហ៊្សូគោ” នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា និងថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ដែលជាផ្នែកនៃមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា “ពន្លក” ។

Related post