វិទ្យាស្ថាន | ឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរ

វិទ្យាស្ថានភាសាបារាំង ឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ!

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យាស្ថានបារាំងនឹងឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ ១៧ ខែមេសា។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងការចុះឈ្មោះសម្រាប់វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងថ្មីនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា ការខ្ចីប្រាក់ឯកសារពីបណ្ណាល័យពហុឯកសារ ក៏ដូចជាការកម្ម៉ង់ ឬ ដឹកជញ្ជូនអាហាររបស់ភោជនីយដ្ឋាន Le Bistrot នៃវិទ្យាស្ថាន។ ក្រុមការងាតរបស់យើងនឹងធ្វើការងារជាធម្មតាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែមេសា

ក្រុមការងារនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងសូមជូនពរលោកអ្នក រីករាយឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាល!

Related post