ចុះឈ្មោះប្រឡង TCF (កក្កដា ២០២៤) !

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ប្រឡង TCF ត្រូវបានបើកទទួលពាក្យ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា។ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ២២ ខែ សីហា ! 

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះតាមរយៈ៖ https://institutfrancais-cambodge.com/examens-et-certifications/

គំរោងសិក្សារឺជីវិតនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងដូចជាបារាំងរឺកាណាដា? តើអ្នកត្រូវការបញ្ជាក់កំរិតរបស់អ្នកនៅក្នុងបរិបទនៃការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបារាំងដែរឬទេ? បញ្ជាក់កំរិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងសញ្ញាប័ត្រផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាមួយនឹងការប្រឡង TCF!

TCF (តេស្តកម្រិតចំណេះដឹងភាសាបារាំង) វាយតំលៃកំរិតបេក្ខជនរបស់ជំនាញភាសាបារាំងនៅពេល “T” ។ វាត្រូវបានចុះសម្រុងគ្នានៅលើមាត្រដ្ឋាននៃកម្រិតទាំង ៦ នៃក្របខ័ណ្ឌទូទៅនៃឯកសារយោងសម្រាប់ភាសានានា (A1, A2, B1, B2, C1 និង C2) ។

សម្រាប់វគ្គនេះការបញ្ជាក់ជាច្រើនអាចធ្វើទៅបាន។ ពួកគេត្រូវគ្នាទៅនឹងប្រភេទគម្រោងផ្សេងៗគ្នា (ភាពចល័តរបស់និស្សិតឬវិជ្ជាជីវៈការធ្វើចំណាកស្រុកការទទួលសញ្ជាតិ)៖ TCF Tout Public, TCF Canada, TCF Quebéc និង TCF IRN។

>> បែបបទចុះឈ្មោះប្រឡង <<

>> ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានទូទៅលើខិត្តប័ណ្ណនៃសញ្ញាបត្រ TCF គ្រប់កម្រិត <<

ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ៊ិចស្ត្រាណែត ហៅទៅលេខ ០១២ ៣៦៧ ៣៣៥ / ៣៣៧ – ០១៥ ៤៦៣ ៤២៥ ឬមកជួបក្រុមការងារកន្លែងចុះឈ្មោះ។

អ៊ីម៉ែល [email protected]
Facebook > www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge

ម៉ោងធ្វើការកន្លែងចុះឈ្មោះ៖
ពីច័ន្ទដល់សុក្រ: ៨ព្រឹក – ៧យប់ និងថ្ងៃសៅរ៍៖ ៨ព្រឹក – ១២ថ្ងៃត្រង់

Related post