សន្និសីទ&ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្ត | វដ្តម៉ាហ្គារីត ដុយរ៉ាស់

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា ផ្តល់ជូនលោអ្នកក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញ ដើម្បីស្វែងយល់ ឬស្វែងរកឡើងវិញនូវស្នាដៃរបស់ ម៉ាហ្គារីត ដុយរ៉ាស់ តាមរយៈការរស់នៅរបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងសន្និសីទចំនួនពីរ និងការបញ្ចាំងភាពយន្ត “ទំនប់ទប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិច” ដែលដឹកនាំដោយលោក រិទ្ធី ប៉ាន់ !

កូននៃអាណានិគម ម៉ាហ្គារីត ដុយរ៉ាស់ កើតនៅ សៃហ្គន ជាកន្លែងដែលឪពុកម្តាយរបស់នាងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការ។ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ឪពុកគាត់ គ្រួសារនឹងរស់នៅយ៉ាងខ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលម្តាយរបស់គាត់ត្រូវបានរុញច្រានដោយរដ្ឋបាលអាណានិគម បានទិញដីនៅចម្ងាយពីរបីគីឡូម៉ែត្រពីកំពត។ បទពិសោធន៍នេះនឹងសម្គាល់នាងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងបំផុសគំនិតប្រលោមលោកជីវប្រវត្តិរបស់នាង ទំនប់ទប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិច

តាមរយៈភាពចម្រុះ និងភាពទំនើបនៃការងាររបស់នាង ដែលបង្កើតឡើងវិញនូវប្រភេទប្រលោមលោក និងធ្វើឲ្យកក្រើកអនុសញ្ញាល្ខោន និងភាពយន្ត នាងគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏សំខាន់បំផុតម្នាក់នៃពាក់កណ្តាលទីពីរនៃសតវត្សទី ២០។ វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាបានជ្រើសរើសដើម្បីឧទ្ទិសដល់គាត់ដោយដាក់ឈ្មោះកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងការសរសេរថ្មីរបស់ខ្លួន Villa Marguerite Duras ដោយអ្នកនិពន្ធដែលមកស្នាក់នៅដំបូងគឺ ស្ទេហ្វាន ម៉ែលឈ័រ បានមកដល់នៅចុងឆ្នាំ ២០២២។

កម្មវិធីរួមមាន៖

Related post