វដ្ដប្រវត្តិ | ១៩៥៣៖ បារាំង-កម្ពុជា ការចាប់ផ្តើមថ្មី

ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧០ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជា ស្ថានទូតបារាំង និងវិទ្យាស្ថានបារាំងកំពុងរៀបចំ ដោយចាប់ដៃគូជាមួយសារមន្ទីរ ស.ស.រ និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (IRD) ព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបអរសាទរចំណងបេះដូង ដែលបង្រួបបង្រួមវប្បធម៌របស់យើង និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ។

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានគ្រោងទុក៖

>> មើលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នៃវដ្តនេះ <<<

Related post