សន្និសីទ | រាត្រីជូនដំណើរ លោកឳពុក ពុង ហ្សូ នៅកម្ពុជា

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៦៥ លោក ហ្វ្រង់ស័រ ពុងហ្សូ (François Ponchaud) គឺជាបូជាចារ្យនៃបេសកកម្មបរទេសនៃទីក្រុងប៉ារីសនៅកម្ពុជា។ សាក្សីដែលមានឯកសិទ្ធិចំពោះការជម្លៀសពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ គាត់គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលដាស់តឿនមតិលោកខាងលិចអំពីទំហំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្មែរក្រហម ជាពិសេសតាមរយៈការបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់គាត់ក្រោមចំណងជើងថា “កម្ពុជាឆ្នាំសូន្យ” ។

នៅពេលគាត់ចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីចូលនិវត្តន៍នៅប្រទេសបារាំង គាត់បានជ្រើសរើសធ្វើសន្និសីទលើកចុងក្រោយនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា។ ឱកាសសម្រាប់អ្នកស្រលាញ់ប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងអស់បានស្តាប់ និងនិយាយផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយគាត់មុនពេលគាត់ចាកចេញទៅក្រៅ។

វគ្គចុះហត្ថលេខាដែលបានគ្រោងទុកក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ណាគារ Carnets d’Asie។
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ នៅភោជនីយដ្ឋាន LeBistrot និងនៅលើ គេហទំព័រ Facebook

Related post