សកម្មភាពកុមារ | យូហ្គាសម្រាប់អាយុ ៣ – ៥ឆ្នាំ

តើអ្នកចង់ឱ្យកូនរបស់អ្នកបង្កើនជំនាញផ្តោតអារម្មណ៍របស់ពួកគេ និងរៀនស្ងប់ស្ងាត់តាមធម្មជាតិពេលកំពុងសប្បាយដែរឬទេ?
មកណែនាំនាងឱ្យហាត់យូហ្គានៅវិទ្យាស្ថានបារាំងជាមួយ ហ្លរ៉ង់ ម៉ាទីម័រ!

វគ្គសិក្សានឹងមាន ៣ ផ្នែក៖

  • ការយល់ដឹងអំពីការដកដង្ហើមរបស់គាត់ និងស្វែងរកភាពស្ងប់ស្ងាត់ខាងក្នុង អមដោយបទចម្រៀង។
  • ស្វែងយល់ពីអាសាណា ដោយធ្វើតាមសត្វនិងធាតុនៃធម្មជាតិ;
  • ការសំរាកលំហែនិងសមាធិ។

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមអ៊ីម៉ែលតាមរយៈ [email protected]

ថ្នាក់សិក្សាបានគ្រោងទុករៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ខែឧសភាឆ្នាំ ២២។
និយាយជាភាសាបារាំង។

Related post