ពិព័រណ៍ | ប្រវត្តិ ៣០ឆ្នាំនៃគ្រួសារថ្មី នៅកម្ពុជា !

>> LIRE EN FRANÇAIS <<
ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិអង្គការគ្រួសារថ្មី !

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ០៨ ខែកក្កដា វិទ្យាស្ថានបារាំងនៃកម្ពុជានឹងរៀបចំការតាំងពិពណ៌ដែលបង្កើតឡើងដោយរូបថតបណ្ណសាររំលឹកពីវីរភាពដ៏អស្ចារ្យនៃអង្គការកម្ពុជាដំបូងគេក្នុងការជួយកុមារក្រីក្រ។

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ នៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួន Site II ក្នុងប្រទេសថៃ ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការអប់រំពិសេសសម្រាប់កុមារគថ្លង់ ឬពិការភ្នែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារវាមានតែមួយឆ្នាំគត់ដែលផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីអប់រំដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ កុមារពិការភ្នែក និងការស្តាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ។ បន្ទាប់ពីបានបង្កើត និងគ្រប់គ្រងសាលាឯកទេសចំនួនប្រាំក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំកន្លងមក អង្គការគ្រួសារថ្មីបានផ្ទេរការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេមកក្រសួងអប់រំកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០១៩ តាមតក្កវិជ្ជានៃនិរន្តរភាពនៃកម្មវិធី។

បណ្ណសាររូបថតជាង ៣០ ឆ្នាំ និងវត្ថុដែលឧទ្ទិសដល់ការអប់រំឯកទេសនឹងត្រូវរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលពិព័រណ៍នេះ។ ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ មនុស្សថ្លង់ ឬខ្វាក់មានឧបករណ៍ល្អជាង ដើម្បីជម្នះភាពពិការរបស់ពួកគេ ហើយក្លាយជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសង្គម។ ក្នុងន័យនេះ ពិព័រណ៍នេះនឹងក្លាយជាឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញពីជ័យជម្នះកាលពីម្សិលមិញ ប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហាប្រឈមនៃថ្ងៃនេះផងដែរ។

លោកអ្នកអាចធ្វើការទស្សនាការតាំងពិពណ៌ ជាភាសាសញ្ញា ហើយសកម្មភាពជាច្រើននឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បទពិសោធន៍ដែលអាចមើលឃើញ និងទទួលដោយអារម្មណ៍សម្របទៅ សម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់។ លើកម្មវិធី៖ សិក្ខាសាលាស្វែងយល់អំពីអក្សរស្ទាបខ្មែរ (សម្រាប់ជនពិការភ្នែក) ការផ្តួចផ្តើមបង្កើតភាសាសញ្ញា វត្ថុដើម្បីស្វែងយល់ដោយការស្តាប់ និងការប៉ះ ល្បែងយល់ដឹងដោយអារម្មរណ៍…
ធ្វើដូចម៉េចដើម្បីចូលទស្សនា? 

ចូលទស្សនាដោយសេរី / ការទស្សនាអមដោយអ្នកសម្របសម្រួល 
ដើម្បីណាត់ទុកជាមុន [email protected] 

ការទស្សនាអមដោយអ្នកសម្របសម្រួល

ទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលតែម្នាក់ឯង ឬជាក្រុម ជាភាសាបារាំង ឬជាភាសាខ្មែរ ! អ្នកអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពេលនេះ ដើម្បីពិភាក្សា សួរសំណួរ និងចែករំលែកអំពីការងារនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកទស្សនាផ្សេងទៀត។

ជាភាសាបារាំង ភាសាខ្មែរ និងជាភាសាអង់គ្លេស
ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍៖ ៩ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់ // ២រសៀល ដល់ ៥ល្ងាច
ណាត់ទុកជាមុន – ដោយសេរី

Related post