សន្និសិទ | អង់តេរ៉ូវីរុស៖ អតីតកាល បច្ចុប្បន្ន និង អនាគត

អង់តេរ៉ូវីរុសបង្ករជំងឺដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោក។ មានអង់តេរ៉ូវីរុស ជាង១០០ ប្រភេទដែលអាចបង្កជំងឺលើមនុស្ស។ ដោយសារវ៉ាក់សាំង វីរុសនេះ កំពុងត្រូវបានលុបបំបាត់ពីពិភពលោក។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង់តេរ៉ូវីរុស៧១ គឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់មួយដែលបង្កជំងឺពងបែកនៅបាតជើង បាតដៃ និងមាត់។ វីរុសនេះបណ្តាលឱ្យមានការរីករាលដាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារតូចៗនៅអាស៊ីរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ អង់តេរ៉ូវីរុស៦៨ ជា ធម្មតាបណ្តាលឱ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម។ ថ្មីៗនេះវីរុសនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការខ្វិន ហើយ ទំនងជាទំរង់វីរុសប៉ូលីយ៉ូថ្មី។

លោក ដួង វាសនា អនុប្រធានផ្នែកវីរុសាស្រ្ត នៃវិទ្យស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។

Related post