សកម្មភាព | រាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

សូមអញ្ជើញចូលរួម សកម្មភាព រាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នៅវិទ្យាស្ថានបារាំង !

សត្យា និង ណាហ្វី គ្រូទាំងពីររបស់យើង សូមណែនាំអ្នកឱ្យស្គាល់របាំខ្មែរ ក៏ដូចជាចង្វាក់អាហ្រ្វិក និងឡាតាំង។ ក្នុងរយៈពេលសិក្សា ២ ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ អ្នកនឹងយល់ដឹង និងចេះរាំរបាំខ្មែរដ៏ពេញនិយម (រាំវង់ រាំក្បាច់ សារ៉ាវ៉ាន់ ឡាំលាវ…) ក៏ដូចជារបាំកូឡុំប៊ី បាចាតា ក្រុងយេរូសាឡឹម ឬគូឌូរ៉ូ! បទពិសោធន៍ផ្នែករូបវន្ត និងសិល្បៈដ៏ពិសេសមួយនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា ដែលធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅអគារ។

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមអ៊ីម៉ែលតាមរយៈ [email protected]
និយាយជាភាសាបារាំង និងខ្មែរ។

Related post