សកម្មភាព | ខ្ញុំរៀនគូរ៖ ការគូរជាសាច់រឿង

តើកូនៗរបស់លោកអ្នកចូលចិត្តរឿងនិទាន ព្រមទាំងគំនូរមែនឬទេ? លោកអ្នកចង់បណ្តុះទេពកោសល្យ ចំណង់ចំនូលចិត្តរបស់ពួកគាត់មែនឬទេ? នាំពួកគាត់ឲ្យចូលរួមសកម្មភាពរៀនគូរូប ជាសាច់រឿងនិទានជាមួយអ្នកជំនាញ ដែលរៀបចំឡើង ដោយក្រុមការងារនៃបណ្ណាល័យពហុឯកសារនៃវិទ្យាស្ថានបារាំង។ តាមការចងចាំ កន្លែងដែលចូលចិត្ត កុមារបង្តើតសាច់រឿងថ្មីដោយការជ្រើសរើស តួអង្គ ទីកន្លែង ស្ថានភាព តាមសៀវភៅរូបភាពណាមួយ។

៥$ ក្នុងម្នាក់ 
ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ
 
[email protected]

ទ្រី សម្ផស្ស
គាត់ជាអ្នកនិពន្ទ អ្នកគំនូរ និងស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Comics Art។​ មុនក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ និងអ្នកគំនូរ គាត់បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនជាមួយសមាគមន៍វិចិត្រករខ្មែរ សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការផលិតសៀវភៅរូបភាពរបស់កុមារ ក៏ដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែករចនានៅអង្គការស៊ីប៉ា។

Related post