សកម្មភាពកុមារ | ស្វែងយល់អំពីរបាំបុរាណខ្មែរ

សកម្មភាពនេះ​នឹង​ក្លាយ​ជា​ឱកាស​ស្វែង​យល់អំពីរបាំ​បុរាណ​ខ្មែរ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ត​ទៅ កាន់តែល្បីដល់សាធារណជន ក្រោមឈ្មោះ “របាំអប្សរា” តាមរយៈកាយវិការ និងក្បាច់រាំរបស់វា។ សកម្មភាពនេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ការ​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​ដើម្បី​រាំ និង​សិក្ខាសាលា​ប្រកបដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​ជាមួយ​នឹង​ការ​បង្កើត​ របាំងមុខតំណាងឱ្យតួអង្គតំណាងនៃរឿងភាគ៖ ព្រះនាង និងព្រះអង្គម្ចាស់ ព្រះ និង ទេពធីតា បិសាច និងស្វាអ្នកចម្បាំង។

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post