សកម្មភាពរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯង ជាមួយ Bodia

អមដោយអ្នកជំនាញផ្នែករក្សាសម្ផស្ស Bodia រៀនពិសោធន៍ និងពេញចិត្តចំពោះគ្រឿងសម្អាងដែលបំផុសគំនិតដោយគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិបុរាណខ្មែរ! ក្នុងអំឡុងពេលវគ្គទាំងនេះ អ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកំណត់ដែលមានសិទ្ធិរៀបចំទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតផលិតផលដែលកាត់តាមរបស់អ្នកដើម្បីយកទៅផ្ទះ។

• ធ្វើក្រមួនអំពីប្រេងក្រអូប | ថ្ងៃសៅរ៍ 23 កក្កដា ពីម៉ោង 2រសៀល ដល់ 4រសៀល

• ធ្វើសាប៊ូ | ថ្ងៃសៅរ៍ 13 សីហា ពីម៉ោង 2រសៀល ដល់ 4រសៀល

• ធ្វើឡេ ឬក្រែមដោយខ្លួនឯង | ថ្ងៃសៅរ៍ 10 កញ្ញា ពីម៉ោង 2រសៀល ដល់ 4រសៀល

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post