សកម្មភាពចម្អិនអាហារ | ចុងភៅតូច

អាយុមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ការរៀនធ្វើអាហារនោះទេ! ជាមួយនឹងសកម្មភាពធ្វើអាហារ មេចុងភៅតូច ដែលរៀបចំឡើងដោយចុងភៅ Le Bistrot នៃវិទ្យាស្ថានបារាំង។ ផ្តល់ឳកាសដល់កូនៗ របស់លោកអ្នកស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើនំស្រួយ ដំណាប់ និងនំផ្សេងៗទៀត។ សកម្មភាពសប្បាយៗ !

ចុះឈ្មោះតាមរយ៖ [email protected]

នំផ្អែមរសជាតិស្វាយទុំ  | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០៣ ខែកញ្ញា
ពី ៦ ដល់ ៩ឆ្នាំ/ 5$ ក្នុងម្នាក់
រៀនពីរបៀបធ្វើនំផ្អែមរសជាតិស្វាយទុំ ដូចមេចុងភៅ!

នំគូគី| ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១០ ខែកញ្ញា
ពី ៤ ដល់ ៧ឆ្នាំ / 5$ ក្នុងម្នាក់
រៀនធ្វើនំគូគី រសជាតិឆ្ងាញ់ ព៌ណស្អាតៗ !

អាហារសម្រន់សម្រាប់ពិធីជួបជុំ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមិថុនា 
ពី ៤ ដល់ ៩ឆ្នាំ/ 7,5$ ក្នុងម្នាក់
ធ្វើ​អាហារសម្រន់ ងាយៗ សម្រាប់​ពិធីជួបជុំពេលល្ងាច !

Related post