សកម្មភាពចម្អិនអាហារ | ចុងភៅតូច

អាយុមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ការរៀនធ្វើអាហារនោះទេ! ជាមួយនឹងសកម្មភាពធ្វើអាហារ មេចុងភៅតូច ដែលរៀបចំឡើងដោយចុងភៅ Le Bistrot នៃវិទ្យាស្ថានបារាំង។ ផ្តល់ឳកាសដល់កូនៗ របស់លោកអ្នកស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើនំស្រួយ ដំណាប់ និងនំផ្សេងៗទៀត។ សកម្មភាពសប្បាយៗ !


ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

នំស្នូលផ្លែរសបឺរី | ថ្ងៃសៅ ទី ០៣ ខែតុលា ពីម៉ោង ១០កន្លះព្រឹក ដល់១២ថ្ងៃត្រង់
ពីអាយុ ៦ ដល់ ៩ឆ្នាំ / ៥$ ក្នុងម្នាក់/ ជាភាសាបារាំង
រៀនពីរបៀបបង្កើតនំស្នូលផ្លែរសបឺរី  ហើយត្រលប់មកវិញជាមួយពួកគេដើម្បីរីករាយជាមួយពួកគេនៅពេលថ្ងៃត្រង់សូម្បីតែពេលបង្អែមក៏ដោយ។

នំស្រួយរូបតុក្តាហឹរៗ | ថ្ងៃសៅ ទី ១៣ ខែតុលា ពីម៉ោង ១០កន្លះព្រឹក ដល់១២ថ្ងៃត្រង់
ពីអាយុ ៤ ដល់ ៧ឆ្នាំ / ៥$ ក្នុងម្នាក់/ ជាភាសាបារាំង
សកម្មភាពសប្បាយនិងឆ្ងាញ់ដើម្បីរៀនពីរបៀបធ្វើម្ហូបនំបុ័ងខ្ញីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចនៅក្នុងរឿងនិទាន!


នំគ្រំប័លរស់ជាតិផ្លែឈើ | ថ្ងៃសៅ ទី ២៧ ខែតុលា ពីម៉ោង ១០កន្លះព្រឹក ដល់១២ថ្ងៃត្រង់
ពីអាយុ ៤ ដល់ ៧ឆ្នាំ / ៥$ ក្នុងម្នាក់/ ជាភាសាបារាំង
សកម្មភាពសប្បាយនិងឆ្ងាញ់ដើម្បីរៀនពីរបៀបធ្វើនំគ្រំប័រ ដែលអាចញាំនៅនឹងកន្លែង ឬយកទៅញាំនៅផ្ទះ។

Related post