ភាពយន្ត | ដំណេកមាស

[LIRE EN FRANÇAIS]

ភាពយន្តខ្មែរចាប់កំណើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៦០ និងបានបញ្ចប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥ នៅពេលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាច។ រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំនេះ ខ្មែរផលិតបានប្រមាណជាជិត ៤០០ រឿង។ បច្ចុប្បន្ន ភាពយន្តទាំងនោះបានបាត់បង់អស់ នៅសល់ប្រមាណជា ៣០ រឿង តារាភាពយន្តត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ចំណែកឯរោងភាពយន្ត បានក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋាន ឬខារ៉ាអូខេ។ ភាពយន្តឯកសារនេះ បានស្រង់សម្ដីអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិត និងចង់រំឭកពីវិស័យភាពយន្តនាសម័យនោះ ឲ្យគេស្គាល់ឡើងវិញ។ មើលឈុតឆាកខ្លីៗ !

រយៈពេល៖ ១០០នាទី

Related post