ផ្សារខួប ៣០ឆ្នាំ

>> ជាផ្នែកមួយនៃ ចុងសប្តាហ៍នៃការរម្លឹកខួបរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង <<

ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដើរផ្សារ! ស្វែងយល់ពីជំហរនៃទីផ្សារខួប ៣០ឆ្នាំ ដែលរៀបចំដោយសហការជាមួយ France Volontaires និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង លើប្រធានបទ ទំនួលខុសត្រូវបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ ស្របជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃថ្ងៃគម្រប់ខួបចុងសប្តាហ៍ កន្លែងឈររាប់សិបនឹងផ្តល់ជូននូវផលិតផលក្នុងស្រុកក្នុងបរិយាកាសរីករាយ!

ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនទន់ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ផលិតកម្មក្នុងស្រុក ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ សកម្មភាពសង្គម និងការអប់រំ។ ឱកាសដ៏ល្អដើម្បីស្វែងយល់ពីភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពចម្រុះនៃផលិតកម្មខ្មែរ ដោយផ្តល់មោទនភាពដល់កន្លែងតាំងពិព័រណ៍។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ពួកគេ ហើយពួកគេនឹងដឹកនាំសិក្ខាសាលាស្តីពីការយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពដែលបានអនុវត្ត ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ជីកំប៉ុសក្នុងទីក្រុង វិធីសាស្រ្តនៃការផលិតទឹកឃ្មុំព្រៃ ស្ករ ម្រេច ក្រដាស បន្លែនៅកម្ពុជា។

លើសពីនិរន្តរភាព វាគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ស្ត្រី និងបុរសដើម្បីឱ្យភពផែនដីរបស់យើងដកដង្ហើមប្រកបដោយសុខភាពល្អ។

ដោយមានការចូលរួមពី៖ KSH – Kampuchea Sela Handicap Organization, Sala Bai, Toutes à l’école – Happy Chandara School, Codeau Khmer, Nature Wild, France Volontaires, Kampong Speu Palm Sugar Association, Mondulkiri Wild Honey, Agrissud។

Related post