បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ហ្គេម Mario ហ្គេមតាមជម្រើសនៅលើ Nintendo Switch

[អានជាភាសបារាំង]

សូមអញ្ជើញមកសាកល្បងវីដេអូហ្គេមថ្មីនៅលើ Nintendo Switch នៅក្នុងកន្លែងឌីជីថលនៃបណ្ណាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ! នៅលើកម្មវិធី៖ Mario Kart 8, Super Mario 3D World ឬសូម្បីតែកីឡាភ្លាមៗ។.

ចុះឈ្មោះនៅកន្លែង ឬតាមតយៈ  [email protected]

Related post