បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ល្បែងកម្សាន្តជាក្រុម “Vélonimo”

>> LIRE EN FRANÇAIS <<

បណ្ណាល័យពហុឯកសារ អញ្ជើញអ្នកឱ្យស្វែងរកហ្គេមចំនួន ១៥០ ដែលបង្កើតជាបណ្ណាល័យរបស់ក្មេងលេងថ្មីម៉ាករបស់វា !

សប្បាយក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្រៀនកូនឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គម។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃហ្គេម អ្នកលេងតូចៗនឹងរៀនស្តាប់អ្នកដទៃ គោរពច្បាប់ រង់ចាំវេនរបស់ពួកគេ និងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ពួកគេក្នុងករណីមានការខកចិត្ត។ លើសពីនេះ ហ្គេមទាំងនេះគឺល្អសម្រាប់ការគោរពខ្លួនឯង ពីព្រោះកូនតូចរបស់អ្នកប្រហែលជាឈ្នះអ្នក! ខែនេះមកហើយស្វែងរក… ហ្គេមឈ្មោះ Vélonimo ជាមួយនឹងក្រុមយុវជន !

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post