បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | បត់ក្រដាស់

កែច្នៃ បំប្លែង ធ្វើឱ្យមានជីវិតឡើងវិញនូវក្រដាសសៀវភៅចាស់ៗ ដែលបោះចោល ដែលមាននៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់យើងជាមួយនឹងកន្ត្រៃ ឬ ប្រដាប់កាត់ក្រដាស បត់ រួចលាបកាវបន្តិច ជាមួយការស្រមើលស្រមៃជាច្រើនដែលអ្នកចង់បាន !

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post