បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ទាយពាក្យ

តើ​អ្នក​នឹង​អាច​ឌិគ្រីប​លេខ​កូដ និង​សញ្ញា​ដែល​លាក់​ក្នុង​អត្ថបទ​នៃ​បណ្ណាល័យ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​បាន​ទេ? ប្រស្នានិង ពាក្យផ្គុំនឹងនៅទីនោះដើម្បីធ្វើការខួរក្បាលរបស់ក្មេងនិងចាស់!

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post