បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ការកំសាន្តបែបឌីជីថលសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាបារាំង

>> LIRE EN FRANÇAIS <<
តើអ្នករៀនភាសាបារាំងកម្រិត B1-B2 ទេ? តើអ្នកត្រូវការឧបករណ៍ឌីជីថលដើម្បីបង្កើនកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃទេ?

ស្វែងយល់ពីវគ្គសប្បាយៗ និងការកម្សាន្តជាបន្តបន្ទាប់ ស្វែងរកសក្តានុពលនៃកម្មវិធីឌីជីថល! យើងនឹងណែនាំអ្នកអំពីកម្មវិធីថ្មីរៀងរាល់ខែ។

  • សម្រាប់ខែនេះ “TV5Monde

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post