ការប្រគំតន្ត្រី | អាហារថ្ងៃត្រង់អមជាមួយ តន្ត្រីរបស់តន្រ្តីករនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

>> ជាផ្នែកមួយនៃ ចុងសប្តាហ៍នៃការរម្លឹកខួបរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង <<

 អាហារថ្ងៃត្រង់អមជាមួយ តន្ត្រីរបស់តន្រ្តីករនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ! ក្នុងកម្មវិធី៖ ខ្លុយ និងព្យាណូ, ឃ្លៀណេត, សោសូហ្វូនពីរ, វង់ភ្លេងពិណពាទ្យ… និងការនិពន្ធដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ !

Related post