បណ្ណាល័យពហុឯកសារ

ដោយស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញ បណ្ណាល័យពហុឯកសាររបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានឯកសារជាភាសាបារាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា។ នៅក្នុងទីធ្លាដ៏ទាក់ទាញ បើកឱ្យចូលដោយសេរីនិងដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រុមការងាររបស់យើងផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីផ្សេងៗជាប្រចាំសម្រាប់កុមារក៏ដូចជាសន្និសីទនានាផងដែរ។ ជាមុខមាត់របស់វិទ្យាស្ថាន បណ្ណាល័យពហុឯកសារគឺជាកន្លែងនៃជីវិត វប្បធម៌ ការរៀនសូត្រ និងការកម្សាន្ត បើកពីថ្ងៃអង្គារដល់សុក្រ ពីម៉ោង៩:៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦:៣០ល្ងាច និងថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង ៩:៣០ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច។

ទំនាក់ទំនងពួកយើង​ 📧 [email protected] 

បណ្ណាល័យសម្រាប់អ្នកសិក្សា
សាលឌីជីថល
សាលសម្រាប់កុមារ
សាលសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
សាលនៃគំនិត
សាលការងារ
សាលឯកសារ
Previous slide
Next slide

ស្វែងយល់ពីសកម្មភាពកម្សាន្តសម្រាប់កូនៗ របស់លោកអ្នក !

Restez connectés avec notre newsletter ! Envoyée tous les lundis, elle vous tient au courant de nos activités de la semaine.