បណ្ណាល័យពហុឯកសារ

ដោយស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញ បណ្ណាល័យពហុឯកសាររបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានឯកសារជាភាសាបារាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា។ នៅក្នុងទីធ្លាដ៏ទាក់ទាញ បើកឱ្យចូលដោយសេរីនិងដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រុមការងាររបស់យើងផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីផ្សេងៗជាប្រចាំសម្រាប់កុមារក៏ដូចជាសន្និសីទនានាផងដែរ។ ជាមុខមាត់របស់វិទ្យាស្ថាន បណ្ណាល័យពហុឯកសារគឺជាកន្លែងនៃជីវិត វប្បធម៌ ការរៀនសូត្រ និងការកម្សាន្ត បើកពីថ្ងៃអង្គារដល់សុក្រ ពីម៉ោង៩:៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦:៣០ល្ងាច និងថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង ៩:៣០ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច។

ទំនាក់ទំនងពួកយើង​ 📧 [email protected] 

សាសសម្រាប់កុមារ
បណ្ណាល័យសម្រាប់អ្នកសិក្សា
សាលពហុមេឌៀ
សាលសិក្សា
កន្លែងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
សាលឌីជីថល
Previous
Next