ប៊ែល / ស្នាដៃថ្មី

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៩ ខែមិថុនា – ម៉ោង ៦:៣០ នាទីល្ងាច

Read more
សន្និសីទ | ប៉ារ៉ាស៊ីត ៖ មានប្រយោជន៍ឬអត់?

ថ្ងៃអង្គារទី ៥ ខែមិថុនា – ៦:៣០ នាទីល្ងាច

Read more
ពិព័រណ៍ | ​ថាំង សុធា

សម្ពោធថ្ងៃព្រហស្បតិ ទី ៣១ ខែឧសភា – ម៉ោង ៦:៣០ នាទីល្ងាច

Read more
ការប្រគំតន្ត្រី | ក្រុមដើម្បីសន្តិភាព

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៩ ខែឧសភា – ម៉ោង ៧:៣០ នាទីយប់ 

Read more
ពិព័រណ៍ | ដំណើរត្រាច់ចរសិល្បៈ

សម្ពោធថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា – ម៉ោង ៦:៣០ នាទីល្ងាច / ការតាំងពិព័រណ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០​ ខែមិថុនា

Read more
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ៖ បុគ្គលិកបញ្ចាំងភាពយន្ត

ឈប់ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ២០១៨

Read more
មុខដំណែង អ្នកបញ្ចាំងភាពយន្ត   លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា៖ កិច្ចសន្យាការងារក្នុងស្រុកសម្រាប់រយៈពេលមាន​កំ​ណត់១ឆ្នាំ អាច​បន្តទៀត​បាន និងរយៈពេលសាកល្បងចំនួន​៣ខែ។ ពេល​វេលាបំ​ពេញការងារ៖ ៣៩ម៉ោង/សប្ដាហ៍ ត្រូវ​ជា៦ថ្ងៃ/សប្ដាហ៍ អនុញ្ញាតអោយ​សុំ​ច្បាប់​ឈប់​សម្រាក៣២ថ្ងៃក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ + ឈប់សម្រាកបុណ្យ​ជាតិ​១១ថ្ងៃបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ។ សញ្ញាប័ត្រ៖ សញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សា មាន​បទពិសោធន៍ការងារក្នុង​វិស័យ​នេះ។   អំ​ពី​វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា (IFC)... Read more