សន្និសីទ | ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺ Zika និង ជំងឺ Chikungunya
តើការកកើតឡើងនៃមេរោគឆ្លងតាមរយៈសត្វមូស ដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមនៅពាក់កណ្តាល សតវត្សទី២០ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជំងឺគ្រុនប្រភេទ Chikungunya និង Zika អាចជាការគំរាមកំហែងមួយដែរឬទេ?សន្និសីទនេះនឹងបង្ហាញជូននូវប្រភេទជំងឺគ្រុនទាំងនេះ និងវិធានការទប់ស្កាត់នានាដែលមានដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើសុខភាពសាធារណៈ។ ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺ Zika និង ជំងឺ Chikungunya ÷ លទ្ធផលនៃភាពទាន់សម័យ... Read more
បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | វគ្គសិក្ខាសាលាខ្ទមរឿងនិទាន៖ ខ្មៅដៃ របស់អ្នកជាគ្រាប់ពូជនៃជាងគំនូរ!

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២០ ខែឧសភា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀលី់

Read more
សន្និសីទ | បុត្រានៃប្រទេសចំប៉ា​

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៦ ខែឧសភា ៦:៣០ នាទីល្ងាច

Read more
ពេល​មួយ​សម្រាប់​ស្ដាប់​រឿង

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៩ ខែមេសា – ម៉ោង ១៤ម៉៣០ នាទី់

Read more
បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ១២៣ សូមសូត្រកំណាព្យ!
នៅក្នុងនិទាឃរដូវនៃកំណាព្យនេះ កំណាព្យលេចឡើងនឹងត្រូវបានសូត្រ…. និងស្តាប់។ សូមអញ្ជើញមកចូលរួម នេះជាផ្នែកមួយនៃសិក្ខាសាលារបស់ «ខ្ទមរឿងនិទាន» និងចែករំ លែកការប្រកួតប្រជែងកំណាព្យ។ (អតិបរមា ចំនួនកុមារតែ ៨ នាក់ប៉ុណ្ណោះ)។ រយៈពេល : ៤៥ នាទី ១២៣ សូមសូត្រកំណាព្យ! អានដោយ ៖... Read more