សន្និសីទ | ក្រមសីលធម៌ និងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសដែលធនធានមានកំណត់
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា តាមរយៈអង្គភាពជំងឺឆ្លងនិងសុខភាពសាធារណៈរបស់ខ្លួនកំពុង ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្លីនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថែមទាំងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលប្រ ឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈរួមគ្នានេះ។ ការស្រាវជ្រាវនេះរួមមានការសិក្សាអង្កេតដូច ជាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីជំងឺឆ្លង ឬការសិក្សាពីអាត្រាឆ្លងរោគ ថែមទាំងការ សិក្សាពីអន្តរាគមន៍និង ការសាកល្បងគ្លីនិកនានា។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងចំពោះ មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬនៅសហគមន៍ ដោយសហការជាមួយក្រុម គ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនានា។ តើអ្វីទៅជាបញ្ហាក្រមសីលធម៍នៃការ... Read more
សិក្ខាសាលា | សិក្ខាសាលាស្តីពីបច្ចេករូបភាព

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៨ ខែកុម្ភៈ – ពីម៉ោង១០ដល់ម៉ោង១២:៣០

Read more
ពិព័រណ៍ | ការបង្ហាញឡើងវិញនូវរូបថតអតីត

សម្ពោធ ថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច / ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី​ ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧

Read more
ទស្សនីយភាព | វិទ្យាស្ថានរៀបចំការសម្តែងសៀក របស់ខ្លួន

ថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ២:៣០ នាទី រសៀល

Read more
របាំ | ចលនាដងខ្លួនជាមួយនឹង នួន សុវិទូ

ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ – ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច

Read more
សន្និសីទ | ផលវិបាកសុខភាពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម

ថ្ងៃអង្គារទី ៤ ខែមេសា ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច

Read more
ពិព័រណ៍ | អស្ចារ្យ គ្រានានានៃភាពយន្ត

សម្ពោធ ថ្ងៃទី ៣០​ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច / ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧

Read more
សន្និសីទ | ការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមុខរបរជាអ្នកសារពត៌មាន

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៥ ខែមិនាម៉ោង ៦:០០ នាទី ល្ងាច

Read more
ការប្រគំតន្ត្រី | អូ ទឹកហូរខ្លាំង & ភក់

ថ្ងៃព្រហស្បតិទី ២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ – ម៉ោង ៧ យប់

Read more
ឌីជេ set | Deejayz Pink

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៨ ខែមីនា នៅវេលាម៉ោង ៨:៤៥ នាទី យប់

Read more
ការប្រគំតន្ត្រី | លោកស្រី Mélanie Gall និងបណ្តាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង នៅក្នុងបទចម្រៀង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 16 ខែមីនា ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច

Read more
សន្និសីទ | សុទ្ធិ កុមារភាពដែលគេដកហូត

ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច

Read more
ពិព័រណ៍ | ស្ទូឌីយោរូបភាព និង បណ្តាប្រទេស និយាយភាសាបារាំង

ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី​ ២៦ ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៧

Read more
ភាពយន្ត | មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា

ចាប់ពីថ្ងៃទី 4​ រហូតដល់ថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2017

Read more