សន្និសីទតាមអនឡាញ | វាយនភណ្ឌកម្ពុជា៖ តាមដំណើរប្រវត្តិសាស្រ្ត

[ជាផ្នែកមួយនៃ ពិព័រណ៍ “ណាត់ ណាប់ ម៉ាប់” និងរដូវវប្បធម៌ស្តីពីវាយនភណ្ឌ ការបង្កើត និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅកម្ពុជា]

ដំណើរនៃប្រវត្តិនៃវាយនភណ្ឌកម្ពុជាជាមួយសន្និសីទថ្មីរបស់យើង ! ពីសម័យកាលអាណាចក្រខ្មែរនិងសម័យអង្គរតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃរាជាណាចក្រសៀមនៅសតវត្សទី ១៧ និងអាណានិគមបារាំងនៅសតវត្សរ៍ទី ១៩-២០ រហូតដល់ការប្រកាសឯករាជ្យ កាលក្រោយមកវាយនភណ្ឌក្រោមរបបខ្មែរក្រហមរកឃើញ ស្វែងយល់ពីការវិវត្តនៃហត្ថកម្មមួយនេះនៅ បេះដូងនៃវប្បធម៌ខ្មែរ។ បន្ទាប់ពីការវិភាគលើការងើបឡើងវិញរបស់វាចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ ១៩៩០ យើងនឹងពិភាក្សាពីតថភាពជាក់ស្តែងរបស់អ្នកតម្បាញដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសហគ្រាស ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាលក្ខណៈគ្រួសារជាដើម។ ការសន្ទនាសម្របសម្រួលដោយ អាន ឡូប៉ាតឺណៃ និង លោកវ៉ាឡង់តាំង រ៉ូឌ្រីហ្គេ។

ដើម្បីតាមដានសន្និសីទ 👉 ចុចទីនេះ !

លោកស្រី ម៉ាលីកា អង់ប៊ែតុង គឺជាអ្នកប្រវត្តិសាស្រ្តអំពីវាយនភណ្ឌ។ បច្ឆុប្បន្ននេះ គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាផ្នែកបណ្ឌិតលើផ្នែក Design History ពី  មហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទសិល្បៈនៅទីក្រុងឡុង ដែលក្នុងនោះគាត់ ស្វែងយល់ពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងវិញនៃវិស័យសូត្រនៅក្រោយរបបខ្មែរក្រហម។

Related post