វិទ្យាស្ថាន | ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន

សំខាន់

ដើម្បីចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ១៩ វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាសម្រេចបិទទ្វារជាសាធារណៈ(មជ្ឈមណ្ឌលភាសា កន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន បណ្ណាល័យពហុឯកសារ និងភោជនីយដ្ឋាន Le Bistrot) ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី ១០ ខែមីនា រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ដើម្បីខ្ចី ឬសងឯកសារ របស់បណ្ណាល័យពហុឯកសារ ខណៈពេលផ្អាកចូលប្រើប្រាស់នេះ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

1. ជ្រើសរើសឯកសារដែលអ្នកពេញចិត្តតាមរយៈកាតាឡុកអនឡាញ media-ifc.com
2. ផ្ញើសារកក់ឯកសារទាំងនោះតាមរយៈអ៊ីម៉ែល [email protected] (ដោយបញ្ជាក់នូវលេខសម្គាល់សមាជិកបណ្ណាល័យពហុឯកសារភ្ជាប់ជាមួយ)
3. ជ្រើសរើសចន្លោះម៉ោងធ្វើការរបស់យើងដែលមាន ពីម៉ោង ៩ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់ ឬចន្លោះពីម៉ោង ២រសៀល និង ៦ល្ងាច ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
4. អញ្ជើញមកយកឯកសាររបស់លោកអ្នក នៅកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាននៃវិទ្យាស្ថាន ថ្ងៃបន្ទាប់ ក្រោយពីការកក់ ឬខ្ចីតាមអនឡាញរួច

កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ញើមតិ យោបល់ របស់លោកអ្នកមកកាន់ពួកយើង! 

Related post