របាំ | របាំសហសម័យ – យក្សស្រ្តី

>> ជាផ្នែកមួយនៃ ចុងសប្តាហ៍នៃការរម្លឹកខួបរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង <<

នៅក្នុងក្បាច់រាំរបស់អ្នករបាំមកពីសមាគមសិល្បៈខ្មែរជំនាន់ថ្មី អ្នករាំ នី និងឃុន នាំអ្នកទៅកាន់ដំណើរដ៏កំសត់ និងខ្មៅងងឹត ឆ្លងកាត់ការពិតដ៏អាក្រក់នៃស្ថានភាពមនុស្សស្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលពួកគេប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់ក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ពួកគេ។ “សិនដឺរ៉េឡា” មានរូបរាងតាមរយៈតន្ត្រីអាស៊ីជាច្រើន ហើយបង្ហាញពីឥទ្ធិពល និងការបំផុសគំនិតរបស់អង្គភាព។ លទ្ធផលគឺជាបំណែកមួយនៅក្នុងរចនាប័ទ្ម NCA ធម្មតាដែលត្រូវបានពិពណ៌នាដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាជា “ភាពច្នៃប្រឌិត និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍” ។

គំនិត ក្បាច់រាំ និងការសម្តែងដោយ នី និងឃុន
តន្ត្រីដោយ សឹសឹម៉ុ យ៉ូកូតា, រិយឺឈិ សាកាមុតុ, តូមុកុ មឹរ៉ៃយាមា,  នឹង ត្សឹសីង។

Related post