របាំ | ស្បែកក្លែងក្លាយ

Fake Skin / ស្បែកក្លែងក្លាយ ជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយ ក្នុងរបបជីវិតរបស់មនុស្សដែលទាក់ទងនឹងការបែងចែក លក្ខខណ្ឌ នៃការរស់នៅអោយស្របតាមសង្គម។ ទួនាទីអ្វី ឋានៈបែបណា រូបរាងអ្នកយ៉ាងម៉េច មានឬក្រ សខ្មៅ អ្នកមានជីវិតមួយដូចគ្នា រស់ក្រោមព្រះអាទិត្យតែមួយ។ ជីវិតម្នាក់ៗមានគុណតម្លៃស្មើៗគ្នា ជីវិតមានសេចក្ដីមេត្តា សន្តោសប្រោសប្រណី ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក… មិនជិះជាន់មើលងាយអ្នកដទៃ តើល្អទេ?

សម្គាល់! កន្លែងទស្សនាមានកំណត់ (ពិធីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស កូវីដ-១៩ )

Related post