ភោជនីយដ្ឋានLe Bistrot | ថ្នាក់សិក្សាអំពីស្រាទំពាំងបាយជូរ

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាកំពុងសហការជាមួយសាលាស្រាវីណូលីវ (Vinolive Wine School) ដើម្បីផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សាអំពីស្រាដើម្បីស្វែងយល់ពីស្រាទំពាំងបាយជូររបស់បារាំង។

ដោយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្នែកសំខាន់នៃអាហារបែបបារាំងរបស់បារាំងដោយអង្គការយូណេស្កូនិងត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ សារៈសំខាន់នៃស្រានៅក្នុងវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អ។

ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងពីរបៀបដើម្បីស្គាល់ស្រាបារាំងក្លិនក្រអូបនិងពូជទំពាំងបាយជូរសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែរឬទេ? តើអ្នកដឹងពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេទេ? វគ្គសិក្សាអំពីស្រារបស់ អូលីវីយ៉េ ហ្ស៊ីល (Olivier Gilles) មកពី សាលាស្រាវីណូលីវ (Vinolive Wine School) នៅទីនោះដើម្បីបង្រៀនអ្នកនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីស្រាបារាំង! ផ្សំមេរៀននិងភ្លក់រសជាតិពួកគេនឹងនាំអ្នកពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដើម្បីរកមើលចំការទំពាំងបាយជូររបស់បារាំង។

ចុះឈ្មោះ៖ [email protected]

តំបន់ប៊ូហ្គូញ (La Bourgogne) | ថ្ងៃសុក្រទី ៣០ ខែកក្កដា ពីម៉ោង ៦ល្ងាចដល់ ៨យប់
ជាភាសាបារាំង
កម្មវិធីសិក្សារួមមាន៖ ស្គាល់ពីប្រវត្តិ អាកាសធាតុ ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត និងពូជទំពាំងបាយជូ លក្ខណសំខាន់ AOC ព្រមទាំងក្លិនស្រាមកពីតំបន់ តំបន់ប៊ូហ្គូញ + ការភ្លក់រសជាតិស្រា


ស្រាពីតំបន់ឡង់ឌុក (Le Languedoc) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែសីហា ពីម៉ោង ៦ល្ងាចដល់ ៨យប់
ជាភាសាបារាំង
កម្មវិធីសិក្សារួមមាន៖ ស្គាល់ពីប្រវត្តិ អាកាសធាតុ ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត និងពូជទំពាំងបាយជូ លក្ខណសំខាន់ AOC ព្រមទាំងក្លិនស្រាមកពីតំបន់ តំបន់ឡង់ដុក + ការភ្លក់រសជាតិស្រា

Related post