ភាពយន្ត | លោកគ្រូប្រពន្ធល្អ

>> in English below

មកមើលរឿងកំប្លែងថ្មីប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជា ក្នុងពេលចាក់បញ្ចាំងជាភាសាខ្មែរ បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ! ប្រជុំតារាខ្មែរល្បីៗប្រចាំត្រកូល – ព្រំ ម៉ាញ, នាងក្រត និង ទេព រិនដារ៉ូ – លោកគ្រូ ប្រពន្ធល្អ ធានាថាសើច និងកំប្លែងល្អ! វិទ្យាស្ថានបារាំង សូមអញ្ជើញលោកអ្នកឱ្យចូលរួមការបញ្ចាំងភាពយន្តចំនួន ៥ លើក នៅក្នុងរោងកុនរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។

សង្ខេបរឿង
បន្ទាប់ពីមិត្តរបស់គាត់ប្រើលុយ តុងទីន ទាំងអស់ដើម្បីផ្លាស់ទៅ ទីឡូអាន់ជីឡេស គ្រូបង្រៀនសាលារដ្ឋមិនមានជម្រើសទេ៖ គាត់ត្រូវតែសួរអ្នកគ្រប់គ្នាដែលគាត់ស្គាល់ឱ្យខ្ចីលុយគាត់។ ទោះបីជាមានឧបសគ្គជាច្រើនក៏ដោយ គាត់ និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានរៀនថាបញ្ហាទាំងអស់អាចយកឈ្នះបានតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ និងសុទិដ្ឋិនិយម។ ឈុតឆាកខ្លីៗ !

សំបុត្រទស្សនា ៣$
My Hero Teacher by Chhay Bora (2022)

October 5, 6, 7 at 6:30pm / October 8 at 2pm and 4pm
Khmer version with English subtitles

Check out the new Cambodian comedy of the year during its theatrical release in its Khmer version with English subtitles! Bringing together the best-known Cambodian actors of the genre – Prum Manh, Neang Krort and Tep Rindaro – My Hero Teacher guarantees you belly-laugh and good humor! Institut français invites you to attend 5 screenings in its cinema from October 5 to 8, 2022.

Synopsis
After his friend uses all the tontine money to move to Los Angeles, a public school teacher has no choice: he has to ask everyone he knows to lend him money. Despite multiple challenges, he and his family learn that all problems can be overcome through love and positivityWatch the trailer! 

Commercial screening // Ticket fee: 3$

Related post