ពិព័រណ៍ | ការប្រកួតប្រជែងស្ថាបត្យកម្ម៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៃច្រាំងទន្លេមេគង្គ

ធ្វើដូចម៉េចដើម្បីចូលទស្សនាពិព័រណ៍នេះ?  
សារមន្ទីជាតិ ធ្វើការពីថ្ងៃចន្ទ ដល់អាទិត្យ ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច។ 

>> ជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍រដូវកាលវប្បធម៌ “ភ្នំពេញ ទីក្រុងមានជីជាតិ” <<

ដើម្បីអបអររដូវកាលវប្បធម៌ដំបូងរបស់ខ្លួនជុំវិញស្ថាបត្យកម្ម វិទ្យាស្ថានបារាំងចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឡើងវិញ និងរៀបចំការប្រកួតស្ថាបត្យកម្មបើកចំហសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា! ប្រធានបទ៖ ស្រមៃមើលការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃច្រាំងទន្លេមេគង្គ។ ការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានបើកសម្រាប់សាលាស្ថាបត្យកម្ម និងកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយគណៈវិនិច្ឆ័យនៃអ្នកជំនាញដែលប្រមូលផ្តុំស្ថាបត្យករ អ្នកជំនាញទេសភាព អ្នករៀបចំផែនការទីក្រុង និងអ្នកកសិកម្ម។

មកស្វែងយល់ពីគម្រោងដែលអនុវត្តដោយអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង URBA-IFC ដែលដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 19 ខែកុម្ភៈ! ការបង្ហាញស្នាដៃរបស់និស្សិតធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើឲ្យយុវជនយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្លាស់ប្តូរអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងអាចរស់នៅបាន។

– – –

ដោយមានជំនួយ/ជំនួយ៖
• ស្ថាបត្យករ និងអ្នករចនាទេសភាពទទួលបន្ទុកគម្រោង៖ Robin Rerat, Yvon Chalm, Ivan Tizianel, Thy Yango
• សាកលវិទ្យាល័យដៃគូកម្ពុជា៖ ITC (វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា PLNIA (វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប) URBA (សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ) NORTON (សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន) RUA (សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម)។
• ក្រសួងវប្បធម៌ និងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា។

Related post