ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដាការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រឡង TCF ត្រូវបានបើកទទួលពាក្យ។ ការប្រឡងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ០៥ សីហា!

ការចុះឈ្មោះទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើង តាមអនឡាញតាមរយៈគណនីយសិស្សរបស់លោកអ្នក។

តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ចុះឈ្មោះប្រឡងមែនឬទេ?
ចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា !

គំរោងសិក្សារឺជីវិតនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងដូចជាបារាំងរឺកាណាដា? តើអ្នកត្រូវការបញ្ជាក់កំរិតរបស់អ្នកនៅក្នុងបរិបទនៃការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបារាំងដែរឬទេ? បញ្ជាក់កំរិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងសញ្ញាប័ត្រផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាមួយនឹងការប្រឡង TCF!

TCF (តេស្តកម្រិតចំណេះដឹងភាសាបារាំង) វាយតំលៃកំរិតបេក្ខជនរបស់ជំនាញភាសាបារាំងនៅពេល “T” ។ វាត្រូវបានចុះសម្រុងគ្នានៅលើមាត្រដ្ឋាននៃកម្រិតទាំង ៦ នៃក្របខ័ណ្ឌទូទៅនៃឯកសារយោងសម្រាប់ភាសានានា (A1, A2, B1, B2, C1 និង C2) ។

សម្រាប់វគ្គនេះការបញ្ជាក់ជាច្រើនអាចធ្វើទៅបាន។ ពួកគេត្រូវគ្នាទៅនឹងប្រភេទគម្រោងផ្សេងៗគ្នា (ភាពចល័តរបស់និស្សិតឬវិជ្ជាជីវៈការធ្វើចំណាកស្រុកការទទួលសញ្ជាតិ)៖

  • TCF CANADA
  • TCF-TP
  • TCF Québec
  • TCF ANF
!! សម្គាល់ !!

ការបង់ប្រាក់ ត្រូវធ្វើឡើងក្រោយការចុះឈ្មោះ បើមិនដូច្នេះទេការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រឡងនេះ នឹងមិនមានសុពលភាពទេ។
លោកអ្នកមានជម្រើសទូទាត់ជាច្រើន៖
•តាមរយៈសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅបញ្ជរធនាគារ BRED តាមជម្រើសរបស់អ្នក
•តាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទដៃរបស់ធនាគារ ABA
•តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ABA
•ដោយកាតឥណទាននៅកន្លែងចុះឈ្មោះរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង ឬតាមរយៈ ABA PAY

ក្រុមការងាររបស់យើងនៅរងចាំការសំរេចចិត្តរបស់លោកអ្នក។ កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើង!

ទូរស័ព្ទ > ០១២ ៣៦៧ ៣៣៥ / ៣៣៧
អ៊ីម៉ែល > [email protected]
Facebook > www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge

Related post