បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ស្វែងយល់ពីប៉េពីតអាំងតែសូណាល់

សូមឲ្យកូនៗរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប៉េពីតអាំងតែសូណាល់ !

ប៉េពីតអាំងតែសូណាល់ គឺជាកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង ជាមួយពិព័រណ៍សៀវភៅ និងសារព័ត៌មានសម្រាប់កុមារ (SLPJ) នៅSeine-Saint-Denis ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអក្សរសាស្ត្រកុមារ ជាភាសាបារាំងក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាភាសាបារាំងជុំវិញពិភពលោក។ អានបន្ថែម >>

នៅក្នុងបរិបទនេះ បណ្ណារក្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវជនរបស់អ្នកនឹងធ្វើឱ្យអ្នករកឃើញអាល់ប៊ុមគំនូរដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ក្មេងអាយុ 3 -7 ឆ្នាំ! តោះមកអានអាល់ប៊ុមទាំងនេះទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃពុធ ទី 28 ខែកញ្ញា 12 តុលា និង 16 វិច្ឆិកា មុននឹងបោះឆ្នោតឱ្យរឿងដែលអ្នកចូលចិត្ត! សៀវភៅដែលបានទទួលជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងបណ្តាញ ដោយសារម៉ូឌុលបោះឆ្នោតដែលមាននៅលើ Culturethèque និងត្រូវបានបង្ហាញនៅ ពិព័រណ៍សៀវភៅ និងសារព័ត៌មានសម្រាប់កុមារ ឆ្នាំ២០២២។ សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីអានស្នាដៃរបស់ Culturethèque >>

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានស្នាដៃនៅលើ Culturethèque >>

 ថ្ងៃពុធ ទី 21 ខែកញ្ញា វេលាម៉ោង 4 រសៀល។
អំនាន៖ របស់បែបនេះ រឿងបែបនោះ។
អមដោយសកម្មភាពរីករាយ

 ថ្ងៃពុធ ទី 12 ខែតុលា នៅម៉ោង 4 រសៀល
អំនាន៖ ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ // ការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ Harriet
អមដោយសកម្មភាពរីករាយ

 ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា វេលាម៉ោង ៤រសៀល។
អំនាន៖ គ្រោះមហន្តរាយនៃតំណក់ទឹកភ្លៀង
បន្តដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសការអានឌីជីថលល្អបំផុតឆ្នាំ 2022

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ៖ [email protected] 

Related post