បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | សត្វអីកំប្លែងម៉្លេះ !

តើអ្នកនឹងអាចស្គាល់សម្រែករបស់សត្វបានទេ? ហើយត្រចៀកទាំងនេះតើពួកគេជាកម្មសិទ្ធិរបស់សត្វជ្រូកឬសត្វតោទេ? សូមមកសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់អ្នកជាមួយកម្រងសំណួរតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់យើងដែលផ្តល់ជូនដោយបណ្ណាល័យមេឌាដែលមានមុនការអានរឿងមួយ!

ចុះឈ្មោះតាម [email protected]

Related post