បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ក្លឹបអំណាន៖ កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ២០២៤

>> LIRE EN FRANÇAIS <<
បណ្ណាល័យពហុឯកសារ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការណាត់ជួបជារៀងរាល់ខែសម្រាប់ក្លឹបការអានរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាបារាំង និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនិយាយភាសាបារាំងនៃបណ្ណាល័យពហុឯកសារ !

ក្រុមរបស់យើងជ្រើសរើសប្រធានបទអានសម្រាប់វគ្គនីមួយៗ ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសៀវភៅដែលមានកម្រិតភាសាជាច្រើន (ចាប់ពី A2+)។ យើងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពេលវេលាដ៏រួសរាយនេះ ដើម្បីពិភាក្សាពីការអានរបស់យើង ចែករំលែកការរកឃើញរបស់យើង និងជជែកពិភាក្សាដោយសេរី។

  • ប្រធានបទ៖ កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ២០២៤

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post