ទស្សនិយភាព | ទន្លេកោងមួយ

ផ្តួចផ្តើមនិងបង្ហាត់លោកស្រី សាភីរ៉ូ ជៀម សុភិលីន សម្រាប់ក្រុមសិល្បៈសុភីលីន (Sophiline Arts Ensemble) “ទន្លេកោងមួយ” គឺជារបាំដែលសម្តែង ប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវពេលបច្ចុប្បន្ន អំពីស្នេហានៅភូមិមួយ ការខូចចិត្ត ការសងសឹក ផលវិបាកនិងការរំលោះ។ វាពង្រីកប្រពៃណីនៃការនិទានរឿងដ៏សំបូរបែបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ចូលរបាំបុរាណបែបច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់លោកស្រី សុភិលីន ការនិពន្អបទភ្លេងតន្ត្រីចង្វាក់ដើមរបស់ហ៊ឺម សុភី(Him Sophy) សម្រាប់វង់ភ្លេងពិណ រូបអាយ៉ងផ្តៅ ដែលជាស្នាដៃរបស់ ពេជ្រ សុភាព (Sopheap Pich) សម្លៀកបំពាក់សម្តែងជាស្នាដៃរបស់ សាន វណ្ណារី (San Vannary) ព្រមទាំងការរៀបចំឆាកដោយ គង់ វលក្ខណ៍(Kong Vollak)។ នៅចុងបញ្ចប់ វាជារបាំបាឡេដែលប្រកបដោយភាពរស់រវើក ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជម្រើសដែលយើងជ្រើសរើស ក្នុងការទាមទារចង់បានដ៏ក្តៅគគុកមួយ។

សម្គាល់ ! ចំនួនសំបុត្រមានកំណត់ (ពិធីការ COVID-19)

Related post