ពិព័រណ៍ | ខ្ញុំសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យ

ការតាំងពិព័រណ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧

Read more
ពិព័រណ៍ | ការផ្តល់សិទិ្ធពិសេសដល់ស្ទូឌីយោរូបភាព

ការតាំងពិព័រណ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧

Read more
ពិព័រណ៍ | អ្នករាំល្ខោនហ្លួងក្រុងកម្ពុជាធិបតី

សម្ពោធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១៥ ខែមិថុនា ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច / ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា

Read more
ពិព័រណ៍  | ស្ទូឌីយោរូបភាព: តន្ត្រី

សម្ពោធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១៥ ខែមិថុនា ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច /

Read more
ពិព័រណ៍ | ស្ថាបត្យកម្ម និង ទេសភាព

សម្ពោធថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច

Read more
ពិព័រណ៍ | ការបង្ហាញឡើងវិញនូវរូបថតអតីត

សម្ពោធ ថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច / ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី​ ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧

Read more
ពិព័រណ៍ | អស្ចារ្យ គ្រានានានៃភាពយន្ត

សម្ពោធ ថ្ងៃទី ៣០​ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច / ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៧

Read more
ពិព័រណ៍ | ស្ទូឌីយោរូបភាព និង បណ្តាប្រទេស និយាយភាសាបារាំង

ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី​ ២៦ ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៧

Read more
ពិព័រណ៍ | លោក ពេជ្រ​ សុភាព ពីសិក្ខាសាលាឱ្យទៅជាស្នាដៃ

សម្ពោធថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ – ម៉ោង ៦:៣០នាទី ល្ងាច / ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៧

Read more
ពិព័រណ៍ | «ផេះ» ដោយសិល្បៈករលោក Apichatpong Weerasethakul

លុបចោល

Read more
ការតាំងពិព័រណ៍ | ពិព័រណ៍ការប្រកួតស្ថាបត្យកម្ម – បណ្ណាល័យសាធារណៈ

បើកសម្ពោធថ្ងៃទី ៨ ខែវិច្ឆិកានៅម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច / រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ

Read more
ពិព័រណ៍ | ចំពោះអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយ

បើកសម្ពោធពិព័រណ៍ នៅ ម៉ោង ៧:៣០ នាទី ល្ងាច

Read more
រូបថត | ការស្នាក់​នៅ នៅវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា
លោកស្រី សង់តាល់ ស្តូម៉ាន់ (Chantal Stoman) ចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់លោកស្រីនៅក្នុងវិស័យម៉ូត មុននឹងឈានចូលបង្កើតការងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលដាក់បង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ នៅឆ្នាំ២០១៣ លោកស្រីបានទទួលអាហារូបករណ៍សម្រាប់ផ្ទះវីឡា ម៉េឌីស៊ី( Villa Médicis) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគាត់បង្កើតនូវកម្រង «រូបភាពនៃការគោរពបូជាសាសនា»(l’Image Culte) ដែលជាផ្នែកមួយនៃបណ្តុំកម្រងរូបភាពរបស់បណ្ណាល័យជាតិបារាំង ដូចគ្នានឹងកម្រងរូបភាព « ភាពងប់ងល់របស់ស្ត្រីម្នាក់»... Read more
ការប្រកួតរូបថតរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៦

Read more