ពិព័រណ៍ | លោក ពេជ្រ​ សុភាព ពីសិក្ខាសាលាឱ្យទៅជាស្នាដៃ
សម្ពោធថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ - ម៉ោង ៦:៣០នាទី ល្ងាច / ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៧
ការប្រគំតន្ត្រី | កញ្ញាសារាវាន់

ការប្រគំតន្ត្រី | កញ្ញាសារាវាន់

ការជ្រើស Mar 2, 2017

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 2 ខែមីនានៅម៉ោង 7 យប់
ភាពយន្ត | មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា

ភាពយន្ត | មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា

ការជ្រើស Mar 4, 2017

ចាប់ពីថ្ងៃទី 4​ រហូតដល់ថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2017
សិក្ខាសាលា របស់លោក Muybridge – ជំហ៊ានរបស់សត្វដំរី
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៨ ខែកុម្ភៈ - ពីម៉ោង១០​ដល់ម៉ោង១២:៣០
សន្និសីទ | ជួបជាមួយអ្នកនិពន្ធ Romain Puértolas

សន្និសីទ | ជួបជាមួយអ្នកនិពន្ធ Romain Puértolas

ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងផុត Feb 8, 2017

ថ្ងៃពុធទី ៨ ខែកុម្ភៈ ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច
របាំ | រាំលេងជាមួយ ហ៊ុន ប៉ែន

របាំ | រាំលេងជាមួយ ហ៊ុន ប៉ែន

បណ្ណាសារ Feb 2, 2017

ថ្ងៃទី ២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ - ម៉ោង ៦:៣០ នាទីល្ងាច