វគ្គសិក្សាភាសាបារាំង: ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បវេសនកាលនេះ! វគ្គសិក្សាភាសាបារាំង: ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បវេសនកាលនេះ!
សូមអញ្ជើញមករៀនភាសាបារាំងនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងកម្ពុជា ជាសាលាបង្រៀនបារាំងល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា! វគ្គសិក្សាភាសាបារាំង: ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បវេសនកាលនេះ!

ការផ្តល់ជូនពិសេសសំរាប់វគ្គថ្មីនេះ: សូមនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក! សូមរីករាយជាមួយ ១០% សម្រាប់គ្រប់សិស្សថ្មីទាំងអស់: ហើយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើការចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេផងដែរ!

***ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែសិស្សថ្មីនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាតែប៉ុណ្ណោះ***

ត្រូវការដើម្បីបង្កើនជំនាញការងាររបស់លោកអ្នក?
សូមអញ្ជើញមករៀនភាសាបារាំងនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងកម្ពុជា ជាសាលាបង្រៀនបារាំងល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា!

ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង៖
– វគ្គត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រភាសាបារាំងដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ (DELF និង DALF)
– វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងវិជ្ជាជីវៈ៖ ទេសចរណ៍ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងអាជីវកម្ម
– វគ្គសម្រាប់កុមារ / ក្មេងជំទង់ ពី៧ ដល់១៤ ឆ្នាំ
– វគ្គសិក្សាពិសេស ភាសាបារាំងនិង ភាសាខ្មែរ

ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមទាញយកសំណុំបែបបទដោយចុចនៅទីនេះ

ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ វិទ្យាស្ថានបារាំងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់សេវារបស់ខ្លួនជាមួយ
នឹងការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនថ្មីចំនួន៦នាក់ ដែលមានភាសាបារាំងជាភាសាកំណើត (សម្រាប់ថ្នាក់កម្រិត B1 B2 និង C1) ព្រមទាំងមានបន្ទប់អាគារថ្មី ដើម្បីផ្តល់ជូននូវផាសុខភាពដល់សិស្សនិសិ្សតទំាងឡាយ ព្រមគ្នាផងដែរ សិស្សនិសិ្សតទាំងអស់ អាចប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ បណ្ណាល័យពហុឯកសារ និង ទីកន្លែងថ្មីសម្រាប់ការសិក្សាដោយខ្លួនឯង និងចូលទស្សនាភាពយន្តខ្លះៗរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង។

ថ្ងៃចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧
ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧
infocours@institutfrancais-cambodge.com | 012 367 335 / 337