វគ្គសិក្សាភាសាបារាំង: ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បវេសនកាលនេះ! វគ្គសិក្សាភាសាបារាំង: ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បវេសនកាលនេះ!
សូមអញ្ជើញមករៀនភាសាបារាំងនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងកម្ពុជា ជាសាលាបង្រៀនបារាំងល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា! វគ្គសិក្សាភាសាបារាំង: ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់បវេសនកាលនេះ!

ការផ្តល់ជូនពិសេសសំរាប់វគ្គថ្មីនេះ: សូមនាំមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក! សូមរីករាយជាមួយ ១០% សម្រាប់គ្រប់សិស្សថ្មីទាំងអស់: ហើយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើការចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេផងដែរ!

***ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែសិស្សថ្មីនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាតែប៉ុណ្ណោះ***

ត្រូវការដើម្បីបង្កើនជំនាញការងាររបស់លោកអ្នក?
សូមអញ្ជើញមករៀនភាសាបារាំងនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងកម្ពុជា ជាសាលាបង្រៀនបារាំងល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា!

ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង៖
– វគ្គត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រភាសាបារាំងដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ (DELF និង DALF)
– វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងវិជ្ជាជីវៈ៖ ទេសចរណ៍ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងអាជីវកម្ម
– វគ្គសម្រាប់កុមារ / ក្មេងជំទង់ ពី៧ ដល់១៤ ឆ្នាំ
– វគ្គសិក្សាពិសេស ភាសាបារាំងនិង ភាសាខ្មែរ

ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមទាញយកសំណុំបែបបទដោយចុចនៅទីនេះ

ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ វិទ្យាស្ថានបារាំងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់សេវារបស់ខ្លួនជាមួយ
នឹងការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនថ្មីចំនួន៦នាក់ ដែលមានភាសាបារាំងជាភាសាកំណើត (សម្រាប់ថ្នាក់កម្រិត B1 B2 និង C1) ព្រមទាំងមានបន្ទប់អាគារថ្មី ដើម្បីផ្តល់ជូននូវផាសុខភាពដល់សិស្សនិសិ្សតទំាងឡាយ ព្រមគ្នាផងដែរ សិស្សនិសិ្សតទាំងអស់ អាចប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ បណ្ណាល័យពហុឯកសារ និង ទីកន្លែងថ្មីសម្រាប់ការសិក្សាដោយខ្លួនឯង និងចូលទស្សនាភាពយន្តខ្លះៗរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង។

ថ្ងៃចូលរៀននៅថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧
ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧
infocours@institutfrancais-cambodge.com | 012 367 335 / 337