សន្និសីទ | រឿងព្រេង និងទេវតាការពារនៅអង្គរ សន្និសីទ | រឿងព្រេង និងទេវតាការពារនៅអង្គរ
ថ្ងៃអង្គារទី ១២ ខែកញ្ញា - ៦:៣០ នាទីល្ងាច សន្និសីទ | រឿងព្រេង និងទេវតាការពារនៅអង្គរ

[សន្និសីទ IRASEC]

តើទេសភាពអាចប្រើជាជំនួយសម្រាប់ការផ្ទេរបន្តនៃវប្បធម៌? នៅអង្គរ ក្នុងកន្លែងពោរពេញដោយស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណ ប្រជាជនសព្វថ្ងៃបានបង្កើតរឿងរ៉ាវ និងទេវៈផ្សេងៗ។ តើពួកគេរៀបរាប់អ្វីខ្លះ?

រឿងព្រេង និងទេវតាការពារនៅអង្គរ
វាគ្មិន៖ ដោយលោកស្រី ហ្វាប៊ីអេន លុកូ (Fabienne Luco) បុរាណវិទូ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ CASE (EHESS-CNRS-INALCO)
ថ្ងៃអង្គារទី ១២ ខែកញ្ញា – ៦:៣០ នាទីល្ងាច
ជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស
ការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃដោយ និងស្ថិតនៅលើចំនួនកន្លែងអង្គុយដែលនៅទំនេរប៉ុណ្ណោះ។