ភាពយន្ត | ថ្ងៃស្អែក គ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើម
ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៧ ខែតុលា - ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល
ភាពយន្ត | ក្មេងស្រីគ្មានដៃ

ភាពយន្ត | ក្មេងស្រីគ្មានដៃ

ការជ្រើស Oct 21, 2017

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២១ ខែតុលា - ម៉ោង ១០ ព្រឹក
ភាពយន្ត | មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

ភាពយន្ត | មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

ការជ្រើស Oct 26, 2017

មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ (ហៅកាត់ថា CSFF) គឺជាមហោស្រពភាពយន្តខ្នាតខ្លីលំដាប់អន្តរជាតិ ដ៏ធំបំផុត ដែលទទួលស្គាល់ ជាផ្លូវការនៅកម្ពុជា។ ក្រោយពីផ្តួចផ្តើមឡើងដោយក្រុមកុនខ្មែរកូនខ្មែរនៅឆ្នាំ ២០១២...
ភាពយន្ត | បុណ្យភាពយន្តគំនូរជីវចល
មហោស្រពភាពយន្តគំនូរជីវចលក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសមាគមភាពយន្តគំនូរជីវចលបារាំង (AFCA)   វិទ្យាស្ថានបារាំងរៀបចំពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់​ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា, មហោស្រពភាពយន្តគំនូរជីវចល! នៅក្នុងឱកាសនេះយើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមក្នុងការបញ្ចាំងនៃខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលរឿង “កញ្ជ្រោងធំដ៏អាក្រក់” ដោយលោក Benjamin Renner & Patrick Imbert ដែលគេដកស្រង់យកពីសៀវភៅគំនូរថ្លុក ដោយលោក...
ភាពយន្ត | កញ្ជ្រោងធំដ៏អាក្រក់

ភាពយន្ត | កញ្ជ្រោងធំដ៏អាក្រក់

បណ្ណាសារ Oct 13, 2017

ថ្ងៃសុក្រទី ១៣ ខែតុលា - ម៉ោង ៧ យប់
ភាពយន្ត | ព្រេងនិទានពេលរាត្រី

ភាពយន្ត | ព្រេងនិទានពេលរាត្រី

បណ្ណាសារ Oct 7, 2017

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៦ ខែកញ្ញា - ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៧...