បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ស្រួលអាន ស្រួលច្រៀង

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៩ ខែមិថុនា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
សន្និសីទ | ពិធីបុណ្យសពនៅក្នុងសាស្រ្តាស្លឹករឹតខ្មែរ

ថ្ងៃអង្គារទី ២៦ ខែមិថុនា – ម៉ោង ៦:៣០ នាទីល្ងាច

Read more
បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ល្បែងកម្សាន្ត​នាពេលថ្ងៃរសៀល

ថ្ងៃពុធទី ៦ ខែមិថុនា – ម៉ោង ៤ រសៀល

Read more
សិក្ខាសាលា | ជ្រុងមួយសម្រាប់​អ្នកនិយាយបារាំង
ការណាត់ជួបប្រចាំ​ខែ​ថ្មី​មួយ​ សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ភាសាបារាំង ទាំងអ្នក​ទើប​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​រៀន ទាំង​អ្នក​ចេះស្រាប់ និងសម្រាប់​អ្នក​ដែលស្រឡាញ់​ភាសាបារាំង! ជួបគ្នា​នៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យពហុឯកសារ​ ជ្រើស​រើស​ប្រធានបទ​មួយ និង​សកម្មភាព​សិក្សា រួចហើយជជែក​ពិភាក្សា​ទាំង​អស់​គ្នា។ ពេលវេលានៃការ​ចែក​រំលែក រីករាយ ជា​ភាសាបារាំង ដោយសេរី! ជ្រុងមួយសម្រាប់​អ្នកនិយាយបារាំង ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៣ ខែមិថុនា – ម៉ោង... Read more
បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ពេលវេលានៃរឿងនិទាន

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៦ ខែមិថុនា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
សិក្ខាសាលា Ocarina | របស់​តូចតាច​ក្នុង​វិចិត្រសាល

នៅក្នុងបណ្ណាល័យកុមារ របស់បណ្ណាល័យពហុឯកសារ

Read more
សិក្ខាសាលា | សៀវភៅរូបភាពជាស៊េរី

ចាប់ពីម៉ោង ១០ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១២:៣០ នាទីថ្ងៃត្រង់

Read more
សិក្ខាសាលា Ocarina | ផាត់ពណ៌ជីវិត! គំនូររុក្ខជាតិ សិប្បសាលា​

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៩ ខែឧសភា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
សិក្ខាសាលាជាមួយអូការីណា | សូមបើកផ្លូវឱ្យនាគឆ្លងកាត់!

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១០ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | អំណានគំនូររូបថ្លុក ៖ កូស្តា ប្រាវ៉ា (Costa Brava)

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៣ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ពេលវេលានៃរឿងនិទាន

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២ ខែធ្នូ នៅ – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀលី់ 

Read more
សិក្ខាសាលា Ocarina | សិប្បសាលាអូការីណា មួលដ្ឋានគ្រឹះ៖ ការបង្កើតសៀវភៅរឿងគំនូរថ្លុក

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១១ ខែវិច្ឆិកា នៅម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | វគ្គសិក្ខាសាលាខ្ទមរឿងនិទាន÷ ការផលិតដ៏តូចមួយឲ្យទៅ​ជាសៀវភៅ

ថ្ងៃអង្គារទី ២២ -​ ថ្ងៃពុធទី ២៣ – ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៤ ខែសីហា

Read more
ពេល​មួយ​សម្រាប់​ស្ដាប់​រឿង

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៧ ខែមិថុនា – ម៉ោង ១៤ម៉៣០ នាទី់

Read more