សន្និសីទ | ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺ Zika និង ជំងឺ Chikungunya
តើការកកើតឡើងនៃមេរោគឆ្លងតាមរយៈសត្វមូស ដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមនៅពាក់កណ្តាល សតវត្សទី២០ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជំងឺគ្រុនប្រភេទ Chikungunya និង Zika អាចជាការគំរាមកំហែងមួយដែរឬទេ?សន្និសីទនេះនឹងបង្ហាញជូននូវប្រភេទជំងឺគ្រុនទាំងនេះ និងវិធានការទប់ស្កាត់នានាដែលមានដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើសុខភាពសាធារណៈ។ ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺ Zika និង ជំងឺ Chikungunya ÷ លទ្ធផលនៃភាពទាន់សម័យ... Read more
សន្និសីទ | បុត្រានៃប្រទេសចំប៉ា​

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៦ ខែឧសភា ៦:៣០ នាទីល្ងាច

Read more
ការប្រគំតន្ត្រី | ចន្ធី ឆា ឆា

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៣ ខែឧសភា – ម៉ោង ៧:៣០ នាទីយប់

Read more
ភាពយន្ត | សំណាងអាក្រក់ របស់សូភី

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៨ ខែមេសា ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២២ ខែមេសា ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៩ ខែមេសា ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more